BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwa Renata (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie), Waląg Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Instytucje porządku gospodarczego w koncepcjach polityki gospodarczej ordoliberalizmu
The Institutions of Economic Order in the Light of Ordoliberal Economic Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, nr 1(12), s. 245-256, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Instytucje, Polityka gospodarcza, Teoria ekonomii
Institutions, Economic policy, Economic theory
Eucken Walter, Erhard Ludwig
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono ujęcie instytucji w świetle rozważań ordoliberalnych ekonomistów - W. Euckena i L. Erharda - o konkurencyjnym porządku gospodarczym. Konsekwencji i spójności posunięć z zakresu polityki gospodarczej przeciwstawiane są błędy wynikające z dyskrecjonalnego uprawiania polityki gospodarczej, które skutkują utratą całościowego spojrzenia na gospodarkę. Transformacja ujmowana w świetle potrzeby szybszego tempa zmian nie może być oderwana od silnego wpływu państwa na kształtowanie ładu gospodarczego, stąd skazana jest ona na konstruktywizm jako na podejście najbardziej możliwe, choć wysoce niedoskonałe.(abstrakt oryginalny)

The paper presents an approach to institutions elaborated by ordoliberal economists - Eucken W. and Erhard L. based on the notion of competitive economic order. The consequence and coherence was there opposed to discrepancy of economic policy inducing fallacies and loss of wholeness when glancing at the economy. Therefore, the economic transformation ought not to be detached form the influence of the state in terms of constructing socio-economic order, and is thus inevitably built on constructionism as an approach highly imperfect though the most possible.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albert M. 1994. Kapitalizm kontra kapitalizm. Kraków: Signum. ISBN 83-7006-289-X. Bałtowski M., Miszewski M. 2006. Transformacja gospodarcza w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-14628-3.
 2. Eggertsson T. 1999. Economic Behaviour and Institutions. Cambridge.
 3. Eucken W. 1990. Die Grundsatze der Wirtschaftpolitik. Tubingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
 4. Eucken W. 2003. Polityka porządku konkurencji - zasady konstytuujące. W: Społeczna gospodarka rynkowa: idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce. Red. E. Mączyńska, P. Pysz. Warszawa: Wydawnictwo PTE. ISBN 83-7331-149-1.
 5. Fourastie J. 1972. Myśli przewodnie. Warszawa: PIW.
 6. Fukuyama F. 2005. Budowanie państwa: władza i ład międzynarodowy w XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo Rebis. ISBN 83-7301-595-7.
 7. Godłów-Legiędź J. 2005. Transformacja ustrojowa z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej. "Ekonomista" nr 2.
 8. Gootman G. 1993. Volkswirtschaftslehre. Eine Ordnungs theoretische Einführung. Stuttgart.
 9. Hayek von F. A. 1973. Law, Legislation and Liberty. Chicago.
 10. Hockuba Z. 1993. Gospodarka chaosu: transformacja a regulacja ekonomiczna. "Ekonomista" nr 4.
 11. Hockuba Z. 1995. Państwo a proces transformacji gospodarki: aspekty instytucjonalne. "Ekonomista" nr 3.
 12. Lissowska M. 1999. Dynamika instytucji w okresie transformacji. "Gospodarka Narodowa" nr 10.
 13. Martens B. 2004. The cognitive mechanics of economic development and institutional change. London-New York: Routledge.
 14. Mączyńska E. 2006. Społeczna gospodarka rynkowa - pleonazm czy użyteczna w praktyce koncepcja? W: Ład instytucjonalny w gospodarce. Red. B. Polaszkiewicz, J. Boehlke. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ISBN 83-231-1868-X.
 15. Mączyńska E., Pysz P. (red.). 2003. Społeczna gospodarka rynkowa: idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. ISBN 83-7331-149-1.
 16. North D. C. 1997. Prologue. W: The Frontiers of the New Institutional Economics. Ed. J.N. Drobak, J.V.C. Nye. San Diego [etc.]: Academic Press.
 17. Porwit K. 2001. Przesłanki przyszłej ewolucji systemowej w Polsce. W: Współczesne przemiany systemowe w Polsce. Red. K. Porwit. Warszawa: INE PAN.
 18. Pysz P. 2005. Rola państwa w ordoliberalnej koncepcji polityki gospodarczej. "Ekonomista" nr l, s. 77-78.
 19. Pysz P. 2008. Społeczna gospodarka rynkowa: ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-15483-7.
 20. Ropke W. 1994. Die Lehre von der Wirtschaft. Auf. 13. Bern-Stuttgart-Wien: Verlag Paul Haupt.
 21. Sadowski Z. 2003. O ustroju społeczno-gospodarczym. W: Polski ustrój społeczno-gospodarczy: Jaki kapitalizm? Red. J. Mujżel, B. Fiedor, S. Owsiak, E. Mączyńska. Warszawa: RSSG. Raport nr 22, s. 30-33.
 22. Stiglitz J. 2004. Globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14205-7.
 23. Williamson O.E. 1998. Ekonomiczne instytucje kapitalizmu: firmy, rynki, relacje kontraktowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12392-3.
 24. Wunsche H.F. 2005. Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej - lekcja ekonomii politycznej w ujęciu Ludwiga Erharda. W: Lad gospodarczy jako efekt działalności państwa w społecznej gospodarce rynkowej. Warszawa: PWE. ISBN 83-912278-6-3.
 25. Ząbkowicz A. 2003. Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii. "Ekonomista" nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu