BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Aneta (Politechnika Śląska)
Tytuł
Problemy szacowania stopy dyskontowej z punktu widzenia mikro- i makroekonomicznej oceny efektywności inwestycji
Problems of Estimating the Discount Rates from the Point of View of Micro- and Macroeconomic Rating of Investments Effectiveness
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 270-283, bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Inwestycje, Efektywność inwestycji, Ocena efektywności inwestycji, Wartość zaktualizowana netto
Investment, Efficiency of investment, Evaluation of investment efficiency, Net present value (NPV)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono zagadnienie przyjęcia stopy dyskontowej szacowanej na potrzeby mikro- i makroekonomicznej oceny efektywności inwestycji. Wyjaśniono pojęcie inwestycji i oceny efektywności inwestycji. Omówiono jedną z metod oceny efektywności, tzn. metodę zaktualizowanej wartości netto (NPV - net present value), odnosząc ją do rachunku mikroekonomicznego (prowadzonego na potrzeby inwestora) oraz do makroekonomicznego (prowadzonego z punktu widzenia społeczeństwa).

The article discusses problems of micro- and macroeconomic rating of investment effectiveness. It focuses on the net present value method. This method can be used for the microeconomic rating of effectiveness (the investor-led ratings), as well as for the macroeconomic rating (society-led retings). One of the parameters is discount. In the present paper, the investment discount is expressed by capital cost in the microeconomic rating, and by the social discount rate in the macroeconomic rating of investment effectiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 1993.
 2. Budżetowanie kapitałów, red. W. Pluta, PWE, Warszawa 2000.
 3. Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, t. 1, PWE, Warszawa 2000.
 4. Czechowski L. i in., Projekty inwestycyjne - finansowanie, metody i procedury oceny, ODiDK, Gdańsk 1996.
 5. Czekaj J., Dresler Z., Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1997.
 6. Groth J.C., Anderson R.C., The cost of capital: perspectives for managers, "Management Decisions" 1997 nr 6.
 7. Hirschleifer J., Investment decision under uncertainly - choice theoretic approaches, "The Quaterly Journal of Economics" 1965 vol. 74.
 8. Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa 1994.
 9. Jajuga T., Słoński T., Finanse spółek. Długoterminowe decyzje finansowe, Wyd. AE, Wrocław 1997.
 10. Jog V., Suszyński C, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1993.
 11. Kamińska T., Maskroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu, Wyd. UG, Gdańsk 1999.
 12. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, PWN, Warszawa 1985.
 13. Lines M., Dynamika i niepewność, [w:] Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
 14. Małysa K., Proces inwestycyjno-budowlany, Zakamycze, Kraków 2002.
 15. Marcinek K., Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Wyd. AE, Katowice 1998.
 16. Nowa encyklopedia powszechna, t. 3, PWN, Warszawa 1995.
 17. Nowak E., Pielichaty E., Poszwa M., Rachunek opłacalności inwestowania, PWE, Warszawa 1999.
 18. Ostrowski E., Ekonomika projektowania inwestycji, PWE, Warszawa 1980.
 19. Sharpe W.F., Investments styles, "Financial Analysis Journal" 1998 nr 54.
 20. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1998.
 21. Towarnicka H., Broszkiewicz A., Przygotowanie i ocena projektów inwestycji rzeczowych, Wyd. AE, Wrocław 1994.
 22. Thirlwall A.P., Growth & Development, New York 1990.
 23. Wloszczowski В., Dobór metod oceny projektów inwestycyjnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1997 nr 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu