BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mielcarz Paweł (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Stosowanie narzędzi badania ryzyka i wartości opcji realnych w projektach badawczo-rozwojowych w Polsce (wyniki badań)
The Application of Tools for Risk and Real Option Valuation in the R&D Projects in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 284-299, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Sfera B+R w przedsiębiorstwie, Metody oceny projektu, Badania naukowe
R&D in the enterprise, Method of project evaluation, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono badania przeprowadzone przez autora na temat uwarunkowań stosowania w polskich warunkach różnych metod oceny wpływu elastyczności działania oraz ryzyka na wartość projektów badawczo-rozwojowych. Badanie przeprowadzono w okresie od czerwca 2004 r. do stycznia 2005 r. Kwestionariusze ankiety rozesłano do menadżerów finansowych oraz osób z nimi współpracujących. W efekcie uzyskano 62 ankiety, które następnie opracowano. Pytania dotyczyły m.in. zdefiniowania projektów badawczo-rozwojowych, określenia narzędzi stosowanych do oceny prowadzonych projektów, częstotliwości ich wykorzystania, a także o wymienienie czynników ograniczających stosowanie wybranych narzędzi analizy.

Capital budgeting of the R&D projects is one of the most important and difficult tasks that face the financial managers. During the process of decision making they should take into consideration both risk and value of real options included in such projects. The article presents summary of survey which tried to find out the answer to the question: What are the practices of R&D evaluation in the Polish biggest companies. The result clearly indicates that Polish companies do not use contemporary tools which are able to estimate value of flexibility. Decision makers still trust more their experience than analysis built on sophisticated methods. It proves that well recognized methods by the academic world are not common in the business environment. Based on the results of the survey, the author presents some conclusions and explanations to the existing situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amram M., Kalitulake N., Real Options, Managing Strategic Investment in an Uncertain Word, Harvard Business School Press, Boston 1999.
 2. Golej R., Paszko P., Wykorzystanie miar finansowych do zarządzania portfelem projektów innowacyjnych, Analiza związku elastyczności działania z efektywnością, materiały konferencyjne, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1060 (wydanie specjalne), Wrocław 2005.
 3. Lucey T., Quantitative Techniques, 5th Edition, DP Publications, London 1996.
 4. Mielcarz P., Wykorzystanie dwumianowych drzew decyzyjnych w wycenie elastyczności projektów badawczo-rozwojowych, "Bank i Kredyt" 2005a nr 4 (kwiecień).
 5. Mielcarz P., Wykorzystanie narzędzi uzupełniających analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto w ocenie projektów badawczo-rozwojowych, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1060 (wydanie specjalne), Wrocław 2005b.
 6. Mielcarz P., Specyfika wyceny projektów badawczo-wdrożeniowych a metodologia ich wyceny, [w:] Zarządzanie finansami - mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, red. D. Zarzecki, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 7. Rogowski W., Metody analizy ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych w praktyce krajowych przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, materiały konferencyjne Jurata-Gdańsk-Sztokholm, wrzesień 2003.
 8. Ryan P.A., Ryan G.P., Capital budgeting practices of the fortune 1000; How have things changed?, "Journal of Business and Management" 2002 vol. 8 nr 4 (Winter).
 9. Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 10. Trigeorgis L., Real Options. Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation, The MIT Press, London 2000.
 11. Zarzecki D., Metody oceny efektywności inwestycji, wybrane zagadnienia, Wyd. "Interbook", Szczecin 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu