BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ocena bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie sektora budowlanego
Estimation of Current Liquidity Ratio on the Example of Construction Industry
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 300-307, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Budownictwo, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Wskaźniki płynności finansowej, Analiza ekonomiczna, Sektor budowlany
Construction sector, Enterprises financial liquidity, Liquidity ratios, Economic analysis, Construction sector
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyjaśniono istotę płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz omówiono sposoby i metody jej pomiaru. Na przykładzie spółek sektora budowlanego (15 spółek akcyjnych przemysłu materiałów budowlanych i 40 spółek akcyjnych budownictwa ogólnego) przeprowadzono ocenę bieżącej płynności finansowej. Analizę dokonano na podstawie danych z okresu dziewięciu lat (1997-2005).

Liquidity ratios measure the firm's ability to meet short term debts and indicate the long time cash flow. A study carried out among construction companies, between 1997 and 2005, indicated that there are companies having normative as well as negative or positive liquidity. The liquidity of the companies was measured using ratio: current liabilities. Whether this is the best method of ratio measurement or not is arguable. The author proposes a new method which relies on annual financial reports. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Efektywność źródłem bogactwa narodów, red. T. Dudycz, Zeszyty Naukowe Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, tom VII, zeszyt 1 A, Łódź-Wrocław 2006.
  2. Henderson J.W., Maness T.S., The Financial Analyst's Deskbook: A Cash Flow Approach to Liquidity, Van Nostrand Reinhlod, New York 1989.
  3. Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  4. Mioduchowska-Jaroszewicz E., Metody i kierunki analizy wypłacalności przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
  5. Mioduchowska-Jaroszewicz E., Problemy oceny płynności finansowej przedsiębiorstw, red. P. Szczepankowski, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2006.
  6. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  7. Strategie przedsiębiorstw w procesie transformacji, red. W. Janasz, Zeszyty Naukowe nr 416, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego nr 47, Szczecin 2006.
  8. Współczesne problemy analizy ekonomicznej, red. M. Jerzemowska, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006.
  9. www.notoria.serwis.pl.
  10. Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu