BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nalepka Adam (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Łach Katarzyna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Analiza efektywności zarządzania nieruchomością
Effectiveness Analysis of Real Estate Management
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 308-319, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Efektywność zarządzania, Badanie efektywności
Real estate, Real estate management, Management effectiveness, Research efficiency
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania są ekonomiczno-finansowe aspekty zarządzania nieruchomościami. Opisano analizę ekonomiczną nieruchomości jako podstawę oceny efektywności zarządzania. Szczegółowo omówiono zakres i metody analizy efektowności zarządzania nieruchomościami, z uwzględnieniem wykorzystywanych do analizy wskaźników.

The paper focuses on the purpose, scope, and principles of application of economic analysis in real estate management effectiveness. Real estate management is interpreted as the decision making process referring to real estate and actions undertaken to maintain, exploit, and supply real estate. Each property that is managed should be treated as separate profit centre. Economic analysis aimed at management effectiveness evaluation investigates the value or the level of selected economic indexes describing management process and estimates economic-financial coefficients. The evaluation consists in comparison of the level of estimated indexes and coefficients with their model or required value. In case of divergence between model and calculated values, the question should be answered: "What should be changed in hitherto applied real estate management process, to improve effectiveness?". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Haber L.H., Managament. Zarys zarządzania matą firmą, Wyd. PSB, Kraków 1993.
 2. Henclewska L. i in., Plany zarządzania nieruchomościami. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 3. Inwestycje na rynku nieruchomości, red. H. Henzel, Wyd. AE, Katowice 2004.
 4. Nesterak J., Controlling. System oceny centrów odpowiedzialności, Wyd. ANVIX, Kraków 2002.
 5. Śliwiński A., Zarządzanie nieruchomościami. Podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 6. Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1992.
 7. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, DzU 1997 nr 115, poz. 741.
 8. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 1994 nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 9. Vademecum zarządcy, red. W. Brzeski, Wyd. KIN, Kraków 2001.
 10. Więckowski J., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1988.
 11. Współczesna analiza finansowa, red. B. Micherda, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
 12. Zarządzanie nieruchomościami, red. E. Kucharska-Stasiak, Valor, Łódź 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu