BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parkitna Agnieszka (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Ocena efektów pracy w kosztowych ośrodkach odpowiedzialności
The Estimation of Works Effects in Cost Responsibility Centres
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 350-366, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Praca, Badanie pracy, Efektywność pracy, Mierniki oceny efektów pracy, Pomiar efektywności
Labour, Labour research, Work effectiveness, Work effects indicators, Efficiency measurement
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono zagadnienie oceny pracowników w kosztowych ośrodkach odpowiedzialności. Szczegółowo przedstawiono dwie oceny efektów pracy: indywidualnych i zespołowych. Opisano kryteria i mierniki oceny kosztowych ośrodków odpowiedzialności. Wśród opisanych mierników charakterystyce poddano mierniki ilościowe, do których należą: mierniki rzeczowe, sprawnościowe i kosztowe.

The paper introduces the problem of estimation of works effects. The author presents functions of the estimation, then discusses the estimation of individual works effects as well as of joint works effects in cost responsibility centres. As a result, the author proposes the criteria and measures of works effects estimation in cost responsibility centres. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna ABC, Kraków 2001.
 2. Ciesińska-Nieckarz S., Ocenianie jako umiejętność. Kryteria i warunki oceny rzetelnej, "Personel" 1999 nr 4.
 3. Jabłoński M., Postawić na intelekt, "Personel" 2002 (1-31 sierpnia).
 4. Jacukowicz Z., Skuteczny system wynagradzania w firmie, ODDK, Gdańsk 1997.
 5. Kaczyńska-Maciejewska R., Motywowanie - czy można to zrobić lepiej?, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2001 nr 6.
 6. Kopertyńska W.M., Systemy motywowania płacowego w centrach odpowiedzialności, "Przegląd Organizacji" 1998 nr 1.
 7. Kotarska D., Celów uzgadnianie, "Personel" 2001 (1-15 marca).
 8. Kozioł L., Motywacja w pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2002.
 9. Kraszewska H., Monitorowanie wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002 nr 8.
 10. Mońka J., Controlling - prezentacja i analiza przypadków, Wyd. AE, Wrocław 2001.
 11. Nesterak J., Istota oceny centrów odpowiedzialności w controllingu operacyjnym, [w:] Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu (cz. 2), WSM, Legnica 2002.
 12. Nowosielski S., Centra kosztów i centra zysków w przedsiębiorstwie, Wyd. AE, Wrocław 2001.
 13. Pocztowski A., Technika portfolio w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Personel" 1996 nr 10.
 14. Potora R., Motywowanie w przedsiębiorstwie jako przykład działalności pedagogicznej, "Przegląd Organizacji" 2002 nr 1.
 15. Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł., Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych, Poltext, Warszawa 2002.
 16. Sekuła Z., Controlling personalny (cz. 2), TNOiK, Bydgoszcz 2000.
 17. Sierpińska M., System oceny centrów zysku w controllingowym rachunku odpowiedzialności, [w:] Controlling - koncepcje, wdrażania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 956, Wrocław 2002.
 18. Sierpińska M., System oceny ośrodków odpowiedzialności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 993, Wrocław 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu