BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowski Janusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Metoda oceny potencjału innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa
Method of Assessment of an Enterprise Innovativeness and Competitiveness Potential
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 367-379, bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Zasoby przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Potencjał przedsiębiorstwa, Metody pomiarowe
Enterprise resources, Enterprise innovation, Enterprise competitiveness, Potential of enterprise, Measuring methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono wybrane koncepcje klasyfikacji i pomiaru potencjału zasobowego przedsiębiorstwa. Omówiono główne czynniki innowacyjności oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa, a także zdefiniowano metodę oceny potencjału innowacyjności i konkurencyjności, tzn. diagnozę potencjału innowacyjności i konkurencyjności.

The paper presents chosen concepts enterprise resources structure identification and an evaluation of resources potential. The author created his own method of diagnosing enterprise innovative-ness and competitiveness potential. Within tree types of engaged capital: the intellectual, tangible and financial one, 12 subject sets have been distinguished. These sets have been analysed as reason-effect relations and forces influencing main innovative and competitive factors. The verification of the method by means of a selected empirical case confirms its usefulness in choosing forms of enterprise privatisation; it also suggests the possibility of employing the method in comparative analyses, ranking and selecting of business projects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałtowski M., Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Breunan N., Connell В., Intellectual capital: current issuesond policy implications, "Journal of Intellectual Capital" 2000 nr 3.
 3. Drucker P.F., Innowacje a przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 4. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 5. Edvinson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004.
 8. Guidelines and instruction for OECD symposium, International Symposium Measuring and Reporting Intellectual Capital, OECD, Amsterdam-Paris, June 1999.
 9. Guthrie J., The management, measurement and the reporting of intellectual capital, "Journal of Intellectual Capital" 2000 nr 1.
 10. Jarosz M., Prywatyzacja bezpośrednia, PAN-ISP, Warszawa 1998.
 11. Jarosz M., Pułapki prywatyzacji, INP PAN, Warszawa 2003.
 12. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 13. Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
 14. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 2000.
 15. Pawłowski J., Metodyka oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 16. Petty R., Guthrie J., Intellectual capital literature review, "Journal of Intellectual Capital" 2000 nr 2.
 17. Prahalad C.K., Hamel G., The core competence of the corporation, "Harvard Business Review" 1990 (May-June).
 18. Quinn J.В., Your company's most valuable asset: intellectual capital, "Fortune" 1994 (October).
 19. Rudolf S., Partycypacja pracownicza, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 20. de Sainte Marie G., Kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem, 10 etapów, Poltext, Warszawa 1993.
 21. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 22. Stalk G., Evans P., Shulman L.E., Competing on capabilities: the new rules of corporate strategy, "Harvard Business Review" 1992 (March-April).
 23. Szymura-Туc M., Zasoby oparte na wiedzy w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2002 nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu