BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prędkiewicz Katarzyna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Małe i średnie przedsiębiorstwa a wzrost gospodarczy
Small and Medium Firms and Economic Growth
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 397-407, rys., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wzrost gospodarczy, Rozwój gospodarczy a małe i średnie przedsiębiorstwa
Entrepreneurship, Small business, Economic growth, Economic development and small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) są ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego. W niniejszej pracy przedstawiono teoretyczne, empiryczne i praktyczne argumenty, które mogą potwierdzić pozytywną lub negatywną korelację pomiędzy działalnością gospodarczą MSP a wzrostem gospodarczym.

Small and medium firms are assumed to be an important factor of economic growth. In this paper, the author tries to find theoretical, empirical and practical arguments which can confirm positive or negative correlation between entrepreneurial activity of SME and economic growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blanchfiower D.G., S elf-employment in OECD countries, "Labour Economics" 2000 nr 7, s. 471 -505.
 2. Blaug M., Teoria ekonomii. U jacie retrospektywne, PWN, Warszawa 1994.
 3. Carree M.A., Thurik A.R. Small firms and economic growth in Europe, "Atlantic Economic Journal" 1998 nr 26, s. 137-146.
 4. Carree M.A., Thurik A.R., The impact of entrepreneurship on economic growth, [w:] International Hanbook of Entrepreneurship Research, red. Z. Acs, Kluwer Academic Publishers, Boston 2003, s. 437-471.
 5. Carree M.A. i in., Economic development and business ownership: an analysis using data of 23 OECD countries in the period 1976-1996, "Small Business Economics" 2002 nr 19, s. 271-290.
 6. Caves R.E., industrial organization and new findings on the turnover and mobility of forms, "Journal of Economics Literature" 1998 nr 36.
 7. Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 8. Firiis Ch., Paulsson T., Karlsson C, Entrepreneurship and economic growth. A critical review of empirical and theoretical research, [w:] The Emerging Digital Economy: Entrepreneurship, Cluster and Policy, red. R.R. Stough, Ch. Karlsson, B. Johansson, 2006, s. 83-111.
 9. Jankiewicz S., Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako priorytet polityki gospodarczej, Wyd. AE, Poznań 2004.
 10. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M. Strużycki, PWE, Warszawa 2004.
 11. "Observatory of the European SMEs" 2004 nr 7 (European Commission), s. 27.
 12. Piasecki В., Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1998.
 13. Przedsiębiorcy jako grupa społeczna, red. E. Jadźwińska, A. Żuk-Iwanowska, Wyd. PARP, Warszawa 1998.
 14. Robbins D.K. i in., An empirical assessment of the contribution of small business employment to U.S. slate economic performance, "Small Business Economics" 2000 nr 15, s. 293-302.
 15. Safin K., Zarządzanie małą firmą, Wyd. AE, Wrocław 2003.
 16. Sawicka J., Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa, Wyd. SGGW, Warszawa 2000.
 17. Schumacher E.F., Małe jest piękne. Spojrzenie na gospodarkę świata z założeniem, że człowiek coś znaczy, PIW, Warszawa 1981.
 18. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 19. Wennekers A.R.M., Thurik A.R. Linking entrepreneurship and economic growth, "Small Business Economics" 1999 vol. 13, s. 27-55.
 20. www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu