BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatkowska Małgorzata
Tytuł
Gmina we Włoszech : wybrane zagadnienia ustrojowe
The Municipality in Italy. Selected Systemic Issues
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2011, nr 4, s. 5-18, tab.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Gmina, Administracja samorządowa
Local government, District, Self-government administration
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Włochy
Italy
Abstrakt
W ciągu ostatnich lat włoski samorząd terytorialny przeszedł głębokie przeobrażenia. Zostały one zapoczątkowane w 1990 r. wraz z wprowadzeniem ustawy reformującej organizację systemu samorządu lokalnego. Artykuł charakteryzuje strukturę i funkcjonowanie gminy, podstawowej i najbliższej obywatelowi jednostki podziału administracyjnego państwa włoskiego. Autorka omawia rodzaje, budowę i kompetencje organów gminy (wójta, zarządu i rady gminnej), sposób ich wyboru oraz zadania do nich należące. (abstrakt oryginalny)

Italian territorial self-government has undergone profound transformations in recent years. They were initiated in 1990 with the introduction of a law reforming the organisation of the system of territorial self-government. The article describes the structure and functioning of the municipality, the fundamental unit of the administrative subdivisions of the Italian State, which is closest to the citizen. The authoress discusses the types, structure and competencies of the municipal authorities (the mayor, the board and the municipal council), the method of their election and their tasks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barusso E., Il diritto degli enti locali. Comuni-Province-Comunità montane Consorzi-Aree metropolitane, Rimini 2001, s. 275-279, 268-269.
 2. Basile G., A. Cacace, R. Sangiuliano, Testo Unico enti locali il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, spiegato articolo per articolo, Neapol 2010, S. 144146-147.
 3. Cacace A., S. Minieri, R. Sangiuliano, Il nuovo ordinamento degli enti locali, Napoli 2008, s. 63, 112-114, 126-127, 144.
 4. Caringella F., F. Romano, A. Giuncato, L'ordinamento deglienti locali: commentario al testo unico, "Ipsoa" 2007, s. 195.
 5. Chmaj M., Geneza samorządu terytorialnego, w: M. Chmaj (red.), Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2005, s. 44.
 6. De Rosa F., S. Gallo, I. Sangiuliano, Diritto degli enti locali, Napoli 2006, s. 41-43, 51-52, 118-119, 121-122, 126-129, 142, 145-146.
 7. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Kraków 2003, s. 340.
 8. Laperuta L., S. Minieri, I. Sanguiuliano, Compendio di diritto regionale e degli enti locali, Napoli 2005, s. 185-187, 217-218.
 9. Misiuda-Rewera W., Regionalizm i mniejszości językowe we Włoszech, Lublin 1997, s. 29.
 10. Piterà F., R. Vigotti (red.), La reforma degli enti locali, Torino 2002, s. 239-240.
 11. Sługocki J., Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej we Włoszech. Zagadnienia administracyjnoprawne, Szczecin 2005, s. 151, 156-160, 162.
 12. Sokół W., Partie polityczne na arenie wyborczej i gabinetowej, w: W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Lublin 2005, s. 171-172.
 13. Supera-Markowska M., Zasada pomocniczości (subsydialności), www.wspolnota.org.pl.
 14. Wawrzyniak S., Samorząd terytorialny w wybranych krajach europejskich, w: M. Obrębalski (red.), Samorząd terytorialny w Polsce i Europie, Wrocław 1991, s. 28.
 15. Witkowski Z., Ustrój konstytucyjny współczesnych Włoch w aktualnej fazie jego przemian 1989-2004, Toruń 2004, s. 440.
 16. www.camera.it.
 17. www.comune.guasila.ca.it.
 18. www.comune.piacenza.it.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu