BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Różański Jerzy (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Dylematy związane z interpretacją pojęcia efektywności a obecne uwarunkowania działania przedsiębiorstwa
Dilemma Connected with the Interpretation of Effectiveness and Current Conditions of Activity of Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 426-432, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Efektywność, Efektywność przedsiębiorstwa, Formy organizacyjne przedsiębiorstw, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Effectiveness, Enterprise effectiveness, Organisational form of companies, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyjaśniono pojęcie efektywności oraz przedstawiono kilka problemów wiążących się z interpretacją i oceną efektywności przedsiębiorstwa. Omówiono relację pomiędzy: efektownością a formą organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa; efektywnością a cechami ewolucji przedsiębiorstwa oraz efektywnością a nowymi koncepcjami w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

This paper concentrates on analysis of links between: - effectiveness and proprietory form of enterprise, - effectiveness and features of evolution of enterprise in postindustrial era, - effectiveness and new ideas in the field of business management. Changes inside of enterprise and changes of environment limit usefulness of traditional meaning of effectiveness. That is why is needed complex of understanding of effectiveness in current conditions of activity of enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Arnold U., New dimensions of outsourcing: a combination of transaction cost economics and the core competencies concept, "European Journal of Purchasing and Supply Management" 2000 nr 6.
  2. Jeżak J., Koncepcja shareholder value oraz jej wpływ na proces zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, Wyd. AE, Wrocław.
  3. Krawiec F., Firma w nowej koncepcji gospodarki, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Wyd. AE, Wrocław 2005.
  4. Płoszajski P., Teraźniejszość czasu przyszłego. 11 problemów edukacji menedżerskiej, referat na konferencji "Wyzwania Unii Europejskiej dla postaw, umiejętności i wiedzy przyszłych menedżerów" Wyd. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2000.
  5. Slywotzky A., Morrison D., Andelman В., Strefa zysku, PWE, Warszawa 2000.
  6. Staehle W., Management - eine Verhaltenswissenchaftliche Einführung, V. Franz Vahlen, München 1987.
  7. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu