BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowski Andrzej (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Zastosowanie mnożnika EBITDA w wycenie kandydata do przejęcia
EBITDA Multiples in Valuation of Takeover Candidate
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 433-446, bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Wycena przedsiębiorstwa, Metody wyceny przedsiębiorstwa, Fuzje i przejęcia, Analiza mnożnikowa
Enterprise valuation, Business valuation method, Mergers and acquisitions, Multiplier analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyjaśniono istotę metod mnożnikowych ze szczególnym uwzględnieniem mnożnika EBITDA (earnings before interest, taxes, depeciation and amortization) - zysku netto powiększonego o odsetki, podatek dochodowy oraz amortyzację. Omówiono wykorzystanie tego mnożnika podczas procesu wyceny kandydata do przejęcia oraz przedstawiono jego ograniczenia w tym procesie. Wycena oparta na EBITDA ma następujące etapy: wybór porównywalnych firm, wybór sposobu kalkulacji EBITDA i mnożnika MEBITDA; określenie przeciętnych wielkości mnożnika MEBITDA dla branży; zaprojektowanie bazowej wielkości mnożnika MEBITDA oraz wycena firmy.

EBITDA multiples are commonly used in the valuation processes of Polish public and private companies. EBITDA multiple approach should be applied very carefully. Research presented in this paper shows a significant relationship between value of the companies and value of EBITDA multiples on the Polish capital market. Multiple valuation approach needs in-depth analysis of sector particularity and analysis of capital structure of merged companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alford A., The effect of the set of comparable firms on the accuracy of the price-earnings valuation method, "Journal of Accounting Research" 1992 vol. 30.
 2. As the market pauses, EBITDA multiples stabilize, "The Mergers & Acquisitions Advisor Online": www.maadvisor.com.
 3. Benninga S.Z, Sarig O.H., Finanse przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa 2000.
 4. Bhojraj S., Lee Ch.M.C, Who is my peer? A valuation-based approach to the selection of comparable firms, "Journal of Accounting Research" 2002 vol. 40 nr 2 (May).
 5. Byrne R" EBITDA: Anatomy of an Accounting Gimmick, 26th June 2002, The Street.com, www.thestreet.com.
 6. Damodaran A., Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of any Assets, Wiley, New York 2002.
 7. Damodaran A., Applied Corporate Finance. A user's manual, Wiley, New York 1998.
 8. Damodaran A., Damodaran on Valuation, Wiley, New York 1997.
 9. Favaro P., The Evils of EBITDA, Marakon Associates, London 2003.
 10. Fernandez P., Valuation Methods and Shareholders Value Creation, Academic Press, New York 2002.
 11. Goedhart M., Koller T., Wessels D., The right role for multiples in valuation, "The McKinsey Quarterly" March 2005.
 12. Jankowski W., Wycena spółek metodą mnożnikową - analiza biznesowa i statystyczna, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2003 nr 11 (145) (styczeń).
 13. Kaplan S., Ruback R., The valuation of cash flow forecasts: An empirical analysis, "Journal of Finance" 1995 vol. 51.
 14. Kasiewicz S., Mączyńska E., Metody wyceny wartości bieżącej przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999.
 15. Kim M., Ritter J., Valuing IPO, "Journal of Financial Economics" 1999 vol. 53.
 16. Leone M., "WorldCon": the death of EBITDA?, "CFO" 2002 (June).
 17. Liu J., Nissim D., Thomas J., Valuation using multiples, "Journal of Accounting Research" 2002.
 18. Mauboussin M., Valuation: an epistemological view, "Strategic Investor Relation" Spring 2002.
 19. Melich M" Tuzimek R., Metoda porównawcza, [w:] Metody wyceny spółki - perspektywa klienta i inwestora, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2006.
 20. Rutkowski A., Wymierne kryterium gospodarności - zastosowanie EBITDA w ocenie kondycji finansowej firm, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2005 nr 7/8 (175/176) (lipiec/sierpień).
 21. Rutkowski A., Zastosowanie EBITDA w wycenie wartości firmy, [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów, red. T. Dudycz, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania t. VII, zesz. IB, Łódź-Wrocław 2006.
 22. Weygandt J.J., Kieso D.E., Kell W.G., Accounting Principles, Wiley, New York 1996.
 23. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, FRR, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu