BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zięty Jan Jakub (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Roszczenia właściciela oraz użytkownika wieczystego nieruchomości związane z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydaniem decyzji o warunkach zabudowy bądź lokalizacji inwestycji celu publicznego
The Claims of an Owner and Perpetual Usufructuary of Real Property Related to the Adoption or Amendment of the Land Use Plan and the Issuance of Planning Permission or Permission for the Location of a Public Investment
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2011, nr 4, s. 48-62
Słowa kluczowe
Zagospodarowanie przestrzenne, Użytkowanie wieczyste, Nieruchomości, Inwestycje publiczne
Spatial development, Long-term lease, Real estate, Public investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Organy gminy, korzystając z władztwa planistycznego, określają często sposób, w jaki można korzystać z nieruchomości, przez co wyznacza się granice prawa własności lub użytkowania wieczystego. Działania władz, nawet jeżeli są zgodne z normami prawnymi i nie dotyczą bezpośrednio danej nieruchomości, mogą skutkować zmniejszeniem jej wartości czy ograniczeniem dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości. Artykuł analizuje wynikające z tego roszczenia prawa, które przysługują właścicielom oraz użytkownikom wieczystym wskazanym w ustawie z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (abstrakt oryginalny)

Municipal authorities frequently use their planning powers to specify how real property can be used, as a result of which the limits of ownership or perpetual usufruct rights are defined. The actions of the authorities, even i f they are in compliance with legal standards and do not directly apply to given real property, could result in a reduction in its value or a restriction on the methods of use of the real property to date. The article analyses the rights arising from the claims to which the owners and perpetual usufructuaries specified in the Act on spatial planning and development of 27 March 2003 are entitled. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bąkowski T., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Kraków 2004.
  2. Kasiński T., Plany zagospodarowania przestrzennego: szczególny tryb nieodpłatnego wywłaszczenia nieruchomości?, "Monitor Prawniczy" 1997/3.
  3. Kwaśniak P., Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2008, s. 191, 196, 197 201.
  4. Niewiadomski Z.(red.), K. Jaroszyński, A. Szmytt, Ł. Złakowski, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2008, s. 278, 282-283, 287-288, 294, 523-527.
  5. Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003, s. 40-41, 85-91, 109.
  6. Skowrońska-Bocian E. w: Z. Banaszczyk, A. Brzozowski, J. Mojak, L. Ogiegło, M. Pazdan, J. Pietrzykowski (red.), W. Popiołek, Safjan M., E. Skowrońska-Bocian, J. Szachułowicz, K. Zaradkiewicz, K. Zawada, Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1-449, Warszawa 2008, s. 554 i n.
  7. Sobel T., Roszczenia właściciela i użytkownika wieczystego nieruchomości w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (cz. I), "Radca Prawny" 2010/3, s. 51-52, 54, 56-57.
  8. Świderski K., Odpowiedzialność gminy z tytułu szkód spowodowanych kształtowaniem ładu przestrzennego, "Samorząd Terytorialny" 2006/9, s. 23-24, 32.
  9. Świderski K., Uwagi na temat prawnych instrumentów kształtowania ładu przestrzennego przez gminę, "Casus" 2006/3, s. 25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu