BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Łukasz (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Biznesy rodzinne źródłem bogactwa narodów? : wnioski z badań empirycznych family business w Polsce
Family Businesses as a Source of Wealth of Nations? : Conclusions from Empirical Research
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 504-518, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Badania naukowe
Family-owned business, Enterprise management, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problematyka biznesów rodzinnych stała się coraz bardzie popularna w ostatnich latach. W związku z popularnością przedsiębiorstw rodzinnych, przedstawiono wyniki badań na temat charakterystyki zarządzania firmą rodzinną w Polsce. Badania przeprowadzono w latach 2004 i 2005 na próbie 40 podmiotów gospodarczych. Badano m.in.: źródła funduszy założycielskich, ilość właścicieli, relacje rodzinne, wizje przedsiębiorstwa w przyszłości, styl kierowania oraz relacje z pracownikami.

The issue of family business has become more and more significant in the last decade, both in the theory and practice of management sciences. The article presents conclusions from the research on characteristics of family business management in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Astrachan J.H., Astrachan В.M., Family business: The challenges and opportunities of intereprofessional collaboration, [w:] Family Business Sourcebook, red. C.E. Aronoff, J.H. Astrachan, IL Ward, Family Entreprise Publishers, Georgia 2002.
 2. Bell D., The break-up of family capitalism, [w:] Family Business Sourcebook, red. C.E. Aronoff, J.H. Astrachan, J.L. Ward, Family Entreprise Publishers, Georgia 2002.
 3. Chrisman J.J., Chua J.H., Sharma P., Current Trends and Future Directions in Family Business Management Studies: toward a theory of the family firm, Coleman White Papers, Internet, 2003.
 4. Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, red. Ł. Sułkowski, TNOiK, Toruń-Łódź 2005.
 5. Donckels R., Frohlich E., Are family business really different?, "Family Business Review" 1991 nr 4.
 6. Donnelley R.G., The family business, [w:] Family Business Sourcebook, red. C.E. Aronoff, J.H. Astrachan, J.L. Ward, Family Entreprise Publishers, Georgia 2002.
 7. Feltham T.S., Feltham G., Barnett J.J., Are Canadian family businesses ready for succession?, Internet, http//www.
 8. Frey U. i in., Family business in Switzerland: significance and structure, Internet, http//www.
 9. Hatch M.J., Irony and the social construction of contradiction in the humor of a management team, "Organisation Studies" 1997.
 10. Haywdrd S., Managing the Family Business in the UK, Stoy Hayward, London 1990.
 11. Heck R.K.Z., Trent E.S., The prevalence of family business from a household sample, [w:] Family Business Sourcebook, red. C.E. Aronoff, J.H. Astrachan, J.L. Ward, Family Entreprise Publishers, Georgia 2002.
 12. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004.
 13. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2003.
 14. Moscatello L., The picarins want you, "Family Business Magazine" 1990 (February).
 15. Rosen M., Coming to the terms with the field: understanding and doing organizational ethnography, "Journal of Management Studies" 1991 nr 28.
 16. Shanker M.C., Astrachan J.H., Myths and realities: family businesses' contribution to the US economy - a framework for assessing family business statistics, "Family Business Review" 1996 vol. 9 nr 2.
 17. Sharma P., Christman J.J., Chua J.H., Strategic management of the family business: past research and future challenges, [w:] Family Business Sourcebook, red. C.E. Aronoff, J.H. Astrachan, J.L. Ward, Family Entreprise Publishers, Georgia 2002.
 18. Smircich L., Studing organisations as cultures, [w:] G. Morgan, Beyond Method: Strategies for Social Research, Beverly Hills-London-New Delhi 1983, s. 160-172.
 19. Sułkowski Ł., Organizacja a rodzina. Więzi rodzinne w życiu gospodarczym, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu