BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szkic-Czech Ewa (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
Tytuł
Przymierza outsourcingowe w kształtowaniu przedsiębiorstw sieciowych przez podmioty o tożsamej domenie
Outsourcing Alliances Shaping the Network Businesses by Subjects of an Identical Domain
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 525-537, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Outsourcing, Organizacje sieciowe, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Alianse strategiczne, Połączenia jednostek gospodarczych, Fuzje i przejęcia
Small business, Outsourcing, Network organisations, Company development strategy, Strategic alliances, Business combinations, Mergers and acquisitions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest prezentacja strategicznego zastosowania outsourcingu przez małe i średnie podmioty do przezwyciężania barier funkcjonowania i wzrostu, powstających na tle uwarunkowań zewnętrznych, globalnych, branżowych i technologicznych. Zidentyfikowano przyczyny, dla których standardowe sposoby realizacji biznesu zostają wypierane przez niekonwencjonalne metody o wyrafinowanym genotypie. Zanalizowano problematykę specjalizacji firm i granic dopuszczalności zrealizowaną na przykładzie fotograficznych zakładów rzemieślniczych. Zakresem analizy objęto możliwość wzmacniania łańcucha wartości realizowanego przez rozpatrywane podmioty metodą włączania w proces jego tworzenia zewnętrznych podmiotów gospodarczych o tożsamej domenie, zintegrowanych outsourcingowym przymierzem. Graficznie zilustrowano tradycyjny system obsługi rynku i relacji konkurentów oraz prognozę jego postaci wraz z nową formułą relacji konkurujących podmiotów, jaka jest możliwa do uzyskania w wyniku outsourcingowego współdziałania podmiotów analogicznej domeny. Artykuł podkreśla więzi międzyorganizacyjne, jakie powstają pomiędzy uczestnikami przymierza outsourcingowego, oraz ich predyspozycje do wykorzystania do sformułowania docelowej postaci modelu, tj. do powołania organizacji sieciowej utworzonej na podbudowie przymierza outsourcingowego i funkcjonującej na zasadach outsourcingu. (fragment tekstu)

Outsourcing ability to support activities of small companies of identical domain, dominated by high competitiveness in their range is exposed to a complimentary model of network organigram, based and functioning according to outsourcing rules and presented in the article. The main feature of the model is its reference achieved by its ability to solve and to acknowledge brand specificity and structure of business process as being its determining ability to increase the value for customers using the method of decomposing its process of creation and outsourcing creation of chain elements by separate subjects of the complimentary domain. This scientific description is based on research and analysis of specificity of photographic line. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czabański J., Chruściak M., Outsourcing czy inna usługa, "Rzeczpospolita" 2004 nr 273.
 2. Drewniak R., Rozwój przedsiębiorstwa poprzez alians strategiczny. Cele i uwarunkowania w praktyce polskiej, Dom Organizatora, Toruń 2005.
 3. Grandori A., Soda G., Inter-firm networks: antecedents, mechanisms and forms, "Organization Studies" 1995 vol. 16 nr 2.
 4. Holm D.B., Eriksson K., Johanson J., Business networks and cooperation in international business relationships, [w:] Cooperative Strategies. European Perspectives, red. P.W. Beamish, J.P. Killing, The New Lexington Press, San Francisco 1997.
 5. Jacków A., Outsourcing jako strategia warunkująca funkcjonowanie firmy zdeterminowanej koniecznością wdrożenia nowej technologii, PWSZ, Nysa 2005.
 6. Oleński J., Outsourcing w e-administracji. Korzyści ekonomiczne i granice outsourcingu w e-administracji, UW, Warszawa 2004.
 7. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1983.
 8. Szkic-Czech E., Outsourcing w zwierciadle polskich zastosowań. Prezentacja wyników badań, [w:] materiały konferencyjne, PTI, Szczyrk 2005a.
 9. Szkic-Czech E., Przymierza outsourcingowe małych firm uwarunkowaniem ich biznesu i funkcjonowania w branży, [w:] materiały konferencyjne PTI, Szczyrk 2005b.
 10. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 11. Żółcińska W., Wojna szczupłych i elastycznych, "CXO" 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu