BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbanek Grzegorz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Niematerialne źródła tworzenia wartości przedsiębiorstwa - analiza pojęć
Intangible Sources of Company Value - Analysis of Notions
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 578-587, rys., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Wartości niematerialne, Zasoby niematerialne, Kapitał intelektualny, Kompetencje, Przegląd literatury
Enterprise value, Intangible asset, Intangible assets, Intellectual capital, Competences, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano przegląd definicji najczęściej występujących w literaturze pojęć: czynniki niematerialne, kapitał intelektualny, aktywa niematerialne, zasoby i kluczowe kompetencje. Przedstawiono koncepcję porządkującą pojęcia związane z niematerialnymi źródłami tworzenia wartości w przedsiębiorstwie oraz określono wzajemne powiązania pomiędzy nimi.

The growing part of company value is created by intangibles. In connection with intangibles we witness in literature a several debates. This paper joins the debate on definitions of intangible sources of company value. In subject literature, we can find many related concepts, such as intangible assets, intellectual capital, intellectual property, competences, abilities, intangible resources etc. In general, these concepts are used in different contexts to describe intangible, non-monetary various sources of probable future economic benefits for their owner. This paper proposes definitions setting in order notions related to intangible sources of company value and presents their interrelations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991 vol. 17 nr 1, s. 99-120.
 2. Dierickx I., Cool K., Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage, "Management Science" 1989 vol. 35 nr 12, s. 1504-1511.
 3. Edvinsson L., Developing intellectual capital at Skandia, "Long Range Planning" 1992 vol. 30 nr 3, s. 366-373.
 4. Grant R., The resourced-based theory of competitive advantage: Implications for strategy formulation, "California Management Review" 1991 (Spring), s. 114-135.
 5. Guidelines for Managing and Reporting on Intangibles, Meritum Project, www.urjc.es/innotec/tools/MERITUM (pobrane 2005).
 6. Hall R., A framework linking intangible resources and capabilities to sustainable competitive advantage, "Strategic Management Journal" 1994, 14th October, s. 607-618.
 7. Hamel G., Prahalad C, Competing for the Future, Harvard Business School Press, Boston 1994.
 8. Hamel G., Prahalad C, The core competencies of the corporation, "Harvard Business Review" 1990 (May/June), s. 79-91.
 9. Klein D., Prusak L., Characterizing Intellectual Capital, Multi-Client Program Working Paper, Ernst & Young, March 1994.
 10. Measuring and Reporting Intellectual Capital. Experience, Issues and Prospect, OECD, Programme Notes and Background to Technical Meeting and Policy and Strategy Forum, Paris 1999.
 11. Międzynarodowe standardy rachunkowości 2001, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2001.
 12. Reilly R.F., Schweihs R.P., Valuing Intangible Assets, McGraw-Hill, New York 1999.
 13. Smith G., Parr R., Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, John Wiley &Sons, New York 2000.
 14. Stewart T., Brain power - how intellectual capital is becoming America 's most valuable assets, "Fortune", 3 June 1997a.
 15. Stewart T., Intellectual Capital: the New Wealth of Organizations, Currency/Doubleday, New York 1997b.
 16. Stickney C, Weil R.L., Financial Accounting, Dryden Press, Forth Worth 1994.
 17. Sullivan P.H., Value-Driven Intellectual Capital How to Convert Intangible Corporate Assets into Market Value, John Wiley and Sons, New York 2000.
 18. Sveiby K., Intellectual Capital and Knowledge Management, 2001, www.sveiby.com/articles.
 19. Walińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu