BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Kapitał obrotowy netto a sprawność gospodarowania przedsiębiorstw rolniczych
Net Working Capital in Relation to Management Effectiveness of Agricultural Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 588-601, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolne, Kapitał obrotowy, Efektywność gospodarowania, Zarządzanie należnościami, Zarządzanie zapasami, Płynność finansowa, Wydajność pracy, Wyniki badań
Agricultural enterprises, Working capital, Business efficiency, Receivables management, Inventory management, Financial liquidity, Labour efficiency, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Określono zależności pomiędzy wartością kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwach rolniczych a ich sprawnością gospodarowania. Zanalizowano zarządzanie należnościami, zobowiązaniami i zapasami, poziom szybkiej płynności finansowej, ekonomiczną wydajność pracy oraz relacje między kapitałem obrotowym a przychodami ze sprzedaży. Dane do analizy uzyskano w wyniku przeprowadzonych badań w spółkach Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), w przedsiębiorstwach z dzierżawą ziemi od ANR oraz przedsiębiorstwach, które zakupiły ziemię od ANR. Okres badawczy obejmował lata 2000-2004.

The paper presents relations between net working capital value in agricultural enterprises and their management effectiveness. The effectiveness of receivables collection in the enterprises was satisfactory. Time of liabilities' regulation was longer than the receivables collection. In enterprises of the highest level of net working capital, stable policy was implemented, by contrast to enterprises of the lowest net working capital level. Inventory management in the enterprises should be evaluated as beneficial. An explicit correlation between longer time of inventory turnover and increase of net working capital value occurred. Negative value of the quick ratio was noticed in the enterprises of the lowest level of net working capital, whereas in the second group of enterprises, the ratio amounted to a high value. There were no essential differences among enterprises of positive value of net working capital concerning economic labour effectiveness. In the enterprises of the lowest net working capital, labour force employment was usually ineffective. Net working capital level is essential regarding evaluation of agricultural enterprises' management effectiveness. Therefore, some actions ought to be taken up in order to optimize relations between working assets and current liabilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barry P.J. і in., Financial Management in Agriculture, Interstate Publishers, Inc., Danville, Illinois 1995.
 2. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
 3. Franc J., Dźwignia finansowa w procesie podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie rolniczym, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2000 nr 6.
 4. Kallberg J., Parkinson K., Corporate Liquidity, Management and Measurement, Irwin, Homewood 1993.
 5. Krajewski M., Znaczenie kapitału pracującego w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa, [w] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, red. E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Szczecin 2006.
 6. Kulawik J., Kapitał w rolnictwie, Studia i Monografie, Wyd. IERiGŻ, Warszawa 1995.
 7. Lee W.F. i in., Agricultural finance, Iowa State University Press/Ames, Iowa 1988.
 8. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 9. Wasilewski M., Strategia płynności finansowej w przedsiębiorstwach agrobiznesu, Roczniki Naukowe SERiA, tom VII, zeszyt 1, Warszawa-Poznań 2005.
 10. Wasilewski M., Efektywność i sprawność gospodarowania w przedsiębiorstwach rolniczych w zależności od strategii zarządzania kapitałem pracującym, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, red. E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Szczecin 2006.
 11. Wawryszuk A., Przedmiot zarządzania kapitałem obrotowym netto w świetle maksymalizacji wartości dla właścicieli, [w:] Zarządzanie finansami - teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1109, Wrocław 2006.
 12. Wędzki D., Optymalizacja wielkości i struktury kapitału obrotowego brutto metodą analizy marginalnej, "Rachunkowość" 1999 nr 2.
 13. Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 14. Wyszkowska Z., Wybrane elementy wskaźnikowej analizy finansowej na przykładzie przedsiębiorstw rolniczych, Rozprawy Akademii Techniczno-Rolniczej nr 78, Bydgoszcz 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu