BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilimowska Zofia (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Fundamentalne i techniczne czynniki determinujące kształtowanie cen akcji
Fundamental and Technical Factors Determining the Creation of Stock Prices
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 602-618, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Inwestycje, Akcje, Rynek akcji, Wycena akcji, Metody wyceny wartości akcji, Analiza techniczna akcji, Analiza fundamentalna
Investment, Shares, Equity market, Equity valuation, Method of valuing shares, Shares technical analysis, Fundamental analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Porównano analizę techniczną i fundamentalną - metody analizy potencjalnej atrakcyjności inwestycji. Przedstawiono ich idee, cele, założenia, zalety i wady. Omówiono dochodowe metody wyceny akcji, z uwzględnieniem podejścia do wyceny akcji oraz czynników wpływających na cenę akcji.

Capital investment is an attractive form of the cash surplus investing. Methods of the investment selection consider many factors that create securities prices. Risk is inseparable attribute of an investment; risk understood as a possibility that required effect does not be gained because unpredictability of environmental factors changing. Effectiveness of capital investment depends on investor's ability and his skills to right evaluation of influence of these factors on securities prices. Two methods, technical analysis and fundamental analysis offer tools that are used to solve the problem of investment selection. The methods based on completely different sources of information. The goal of the] paper is to show that using both methods gives better results. In the paper, these two methods are discussed - their advantages and disadvantages and fundamental factors influencing stock prices, A connection of company value and stock pricing is considered additionally. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Achelis S.В., Analiza techniczna, WIG-Press, Warszawa 1995.
 2. Analiza techniczna - wprowadzenie, tłum. z angielskiego, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 3. Bień W., Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa 1999.
 4. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
 5. Francis J.C., Inwestycje: analiza i zarządzanie, WIG-Press, Warszawa 2000.
 6. Jajuga K., Podstawy inwestowania na rynku papierów wartościowych, Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa 2002.
 7. MayoH.B.. Wstęp do inwestowania, K.E. Liber, Warszawa 1997.
 8. Popek P., Identyfikacja i wpływ czynników fundamentalnych na kursy akcji notowanych na CPW w Warszawie, praca magisterska Wydziału IZ, Politechnika Wrocławska, napisana pod kierunkiem Z. Wilimowskiej, Wrocław 2006.
 9. Reilly F.K, Brown K.C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem T1 i T2, PWE, Warszawa 2001.
 10. Ritchie, J.C., Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa 1997.
 11. Seroczyński T., Analiza fundamentalna jako narządzie wyznaczania wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariusza - porównanie metod wyceny, praca magisterska Wydziału IZ, Politechnika Wrocławska, napisana pod kierunkiem Z. Wilimowskiej, Wrocław 2003.
 12. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 13. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WN-T, Warszawa 1999.
 14. Wilimowska Z., Metody badania atrakcyjności inwestowania na rynku kapitałowym, [w:] Organizacje przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym, red. M. Lisiecki, Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wyd. KUL, Lublin 2006.
 15. Wilimowska Z., Risk modelling in value based management process. Modelowanie ryzyka w procesie zarządzania wartością, "Found. Control Management Science" 2005 nr 3.
 16. Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarządzania finansami, część 1 i 2, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
 17. www.money.pl.
 18. Żółtak В., Efektywność analizy fundamentalnej w długoterminowych inwestycjach kapitałowych na przykładzie spółki Eldorado SA, praca magisterska Wydziału IZ, Politechnika Wrocławska, napisana pod kierunkiem Z. Wilimowskiej, Wrocław 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu