BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Efektywność projektów inwestycyjnych a ryzyko
Risk and Effectiveness of Capital Investments
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 619-628, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Projekty inwestycyjne, Ryzyko, Metody oceny projektu, Metodologia oceny efektywności inwestycji
Investment project, Risk, Method of project evaluation, Methodology of efficiency evaluation of investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki ryzyka w ocenie projektów inwestycyjnych. Przeanalizowano dwa podstawowe rodzaje ryzyka związane z projektami inwestycyjnymi wraz z metodami ich analizy. Wykazano również, że powszechnie stosowana w praktyce metoda korekty stopy dyskontowej o ryzyko specyficzne (dywersyfikowalne) może prowadzić do błędnych decyzji inwestycyjnych. (fragment tekstu)

Capital investment appraisal methods should incorporate risk in the analysis. Risk is taken into account through increase of discount rate or analysis of outcomes in relation to changes in input parameters. The former method is appropriate for market risk only which cannot be diversified away by the investors (owners). The latter one is appropriate for analysis of impact of total risk on the investment results including specific risk of the project. Especially the latter method of risk analysis is not frequently used by Polish firms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnold, G.С, Hatzopoulos P.D., The theory-practice gap in capital budgeting: evidence from the United Kingdom, "Journal of Business Finance & Accounting" 2000 vol. 27 nr 5 (June/July), s. 603-626.
 2. Budżetowanie kapitałów, red. W. Pluta, PWE, Warszawa 2000.
 3. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1999.
 4. Czakon W., Procesowe podejście do badania efektywności, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Wyd. AE, Wrocław 2005.
 5. Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wyd. AE, Wrocław 2001.
 6. Gruber E., Modern Portfolio Theory and investment Analysis, J. Wiley, New York 1995.
 7. Haus В., Czy racjonalne działania zapewniają efektywność? [w:] Efektywność - rozważania mi istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Wyd. AE, Wrocław 2005.
 8. Hertz D.B., Risk analysis in capital investment, "Harvard Business Review" 1964 nr 42 (January-February).
 9. Hess S.W., Quigley H.A., Analyzis of risk in investments using Monte Carlo techniques, Chemical Engineering Symposium Series 42: Statistics and Numerical Methods in Chemical Engineering, America Institute of Chemical Engineering, New York 1963.
 10. Jajuga T., Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka, [w:] Budżetowanie kapitałów, red. W. Pluta, PWE, Warszawa 2000.
 11. Jajuga T., Słoński T., Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, wyd. 2, Wyd. AE, Wrocław 1998.
 12. Juzwiszyn J., Rybicki W., Smoluk A., O definicji efektywności. Rozważania nad celowością w naturze i rozwojem, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Wyd. AE, Wrocław 2005.
 13. Kasiewicz S., Rogowski W., Analiza wrażliwości jako metoda analizy ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, AE, Wyd. Wrocław 2005.
 14. Ostrowska E., Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa 2002.
 15. Pike R.H., A longitudinal survey on capital budgeting practices, "Journal of Business Finance and Accounting" 1996 vol. 23 nr 1 (January), s. 79-92.
 16. Planowanie strategiczne, red. В. Klasik, PWE, Warszawa 1993.
 17. Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.
 18. Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 19. Ryan P.A., Ryan G.P., Capital budgeting practices of the Fortune 1000: how have things changed?, "Journal of Business and Management" 2002 vol. 8 nr 4 (Fall).
 20. Šmid W., Leksykon menedżera, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 21. Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.
 22. Wiśniewski T., Analiza związku elastyczności działania z efektywnością, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Wyd. AE, Wrocław 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu