BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróbel Reinhard (Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych SA w Kędzierzynie-Koźlu)
Tytuł
Outsourcing usług budowlanych w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym przedsiębiorstw budownictwa drogowego
Outsourcing of Construction Services in Operation Risk Management for Road Engineering Companies
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 669-681, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo budowlane, Usługi budowlane, Outsourcing, Ryzyko operacyjne, Zarządzanie ryzykiem
Construction company, Construction services, Outsourcing, Operational risk, Risk management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono teoretyczne rozważania dotyczące ryzyka operacyjnego i jego zarządzania, z uwzględnieniem analizy ryzyka oraz planowania metod reagowania na ryzyko. Na przykładzie przedsiębiorstwa budowlanego opisano zarządzanie ryzykiem w praktyce. Dokonano analizy wpływu outsourcing usług budowlanych na ryzyko przedsiębiorstw budowlanych. Zbadano wpływ poziomu usług budowlanych obcych zlecanych podmiotom zewnętrznym na ryzyko operacyjne podmiotów zlecających.

All companies participating in the market game function under conditions of risk and uncertainty. Risk accompanies all economic decisions and is due to incomplete information and the impossibility of prediction of all possible corollaries such decisions may bring about. A construction company is subject to additional risk that is related to particular characteristics of the realized construction processes. The report presents operation risk and the methods and techniques of management of a road engineering company. The report describes outsourcing of construction services as one of the manners of reduction of the operation risk. The purpose of the report in question is to verify the thesis that commissioning of construction work implies transfer of risk to subcontractors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMBOK Guide, 2000 edition, tłumaczenie na język polski, MT&DC Warszawa 2003.
 2. Raport o firmach drogowych 2004, Arcata Partners sc, Warszawa 2005 (luty).
 3. Birgham E.F., Gapenski L.C. Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 4. Bizon-Górecka J., Problemy zarządzania ryzykiem w systemie produkcyjnym, "Przegląd Organizacji" 1998 nr 6.
 5. Bizon-Górecka J., Strategie zarządzania ryzykiem w organizacji gospodarczej, "Przegląd Organizacji" 2001 nr 1.
 6. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 7. Buła P., Zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych. Aspekt uniwersalistyczny, Monografie: Prace Doktorskie Akademii Ekonomicznej nr 1, Kraków 2003.
 8. Chong Y.Y., Brown E.M., Zarządzanie ryzykiem projektu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 9. Czapliński K., Czemplik A., Analiza porównawcza modeli organizacji procesu budowlanego, [w:] Technologiczne, organizacyjne i ekonomiczne aspekty rozwoju budownictwa, referaty z konferencji naukowo-technicznej Olsztyn-Łańsk 2002, POLGRAF, Warkały 2002.
 10. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 11. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe, teoria i praktyka, t. 1-2, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
 12. Jaworski K.M., Podstawy organizacji budowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 13. Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Centrum Doradztwa i informacji Difin, Warszawa 2005.
 14. Kendall R., Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów. Praktyczne podejście do kontrolowania ryzyka, Wyd. K.E. Libber, Warszawa 2000.
 15. Matwiejczuk W., Realizacja inwestycji -praktyki wykonawstwa budowlanego, [w:] Ekologia w inżynierii procesów budowlanych, Referaty z konferencji naukowo-technicznej Lublin-Kazimierz Dolny, 24-26 kwietnia 2003 г., Instytut Budownictwa i Architektury, Lublin 2003.
 16. Niedbała В., Budżetowanie w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2005 nr 1.
 17. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 1999.
 18. Ostrowska E., Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa 2002.
 19. Pisarska E., Połoński M., Elementy organizacji robót inżynierskich, Wyd. SGGW, Warszawa 2000.
 20. Pritchard CL., Zarządzanie ryzykiem w projektach - teoria i praktyka, WIG-Press, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu