BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wypych Mirosław (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Przekształcenia własnościowe a efektywność - analiza strukturalna na przykładzie przemysłu przetwórczego
Efficiency of Possessional Transformations - Structural Analysis on The Example of Manufacturing
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 682-689, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Przemysł przetwórczy, Prywatyzacja, Przekształcenia własnościowe, Efektywność, Analiza strukturalna
Processing industry, Privatisation, Ownership transformations, Effectiveness, Structural analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono wyniki badań, których celem było wykazanie, w jakim stopniu procesy prywatyzacji w przemyśle przetwórczym wpłynęły na wzrost efektywności. Analiza objęła lata 1995-2004 i opierała się na danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Przedstawiono zakres i kierunki przekształceń własnościowych w badanym przemyśle oraz ich intensywność. Dokonano oceny wpływu przekształceń własnościowych na efektywność w przemyśle przetwórczym.

Over the past several years, fundamental structural changes have been observed in the Polish economy. These changes have been accompanied by possessional transformations and privatization connected with those transformations. Efficiency increment is the main reason for performing privatization processes. This paper is an attempt to verify the above mentioned thesis on the example of manufacturing. The analysis includes the 1995-2004 period and it is based on the Central Statistical Office's data. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. M. Walczak, Difin, Warszawa 2003.
  2. Czechowski L., Wielowymiarowa ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
  3. Dotkuś T., Miary oceny wyników działania podmiotów gospodarczych w świetle prawa bilansowego i podatkowego, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, tom 2, red. D. Zarzecki, WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  4. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
  5. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2002.
  6. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2005, GUS, Warszawa 2005.
  7. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005, GUS, Warszawa 2005.
  8. Wypych M., Nowoczesność struktury przemysłu a efektywność - ujęcie statystyczne, [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów, red. T. Dudycz, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Łódź-Wrocław 2006.
  9. Zarzecki D., Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie przedsiębiorstwa. Podstawowe zagadnienia, Wyd. Interbook, Szczecin 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu