BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zagożdżon Beata (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Efektywność systemów zarządzania działalnością firm użyteczności publicznej na przykładzie komunikacji miejskiej
Efficiency of Systems Management of Public Utility Activity on the Example of Urban Transport
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 690-699, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Transport miejski, Komunikacja miejska, Transport publiczny, Polityka komunikacyjna, Zarządzanie instytucjami usługowymi, Efektywność zarządzania
City transport, Municipal transport, Public transport, Communication policy, Management of service institutions, Management effectiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na przykładzie komunikacji miejskiej zanalizowano efektywność ekonomiczną systemów zarządzania działalnością firm użyteczności publicznej. Omówiono system zarządzania komunikacją miejską, a także jego efektywność. W analizie uwzględniono zarówno podmioty komunalne (model tradycyjny) jak i prywatne spółki (model PPP).

The article presents problems of efficiency in management of public utility activities. Empirical research area is public transport. Proper analysis of efficiency of different local transportation management systems was preceded by synthetic characteristics of management systems used in economic practice as well as organizational and legal forms of carrier functioning. The analysis of management efficiency was focused on cost efficiency of testing solutions as well as on the influence on the efficiency by public transport markets competition and opening the market to private carriers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Friedman M., Friedman R., Tyrania status quo, Wyd. PANTA, Sosnowiec 1997.
 2. Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, red. O. Wyszomirski, Wyd. UG, Gdańsk 2002.
 3. Komunikacja miejska w liczbach. Dane za 1998, 2000, 2002, 2004 rok, IGKM, Warszawa.
 4. Michalik M., Ewolucja wspólnotowych ram prawnych dla usług użyteczności publicznej, "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 2005 nr 85.
 5. Owsiak S., Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 6. Szewczuk A., Determinanty strategii rozwojowych komunikacji miejskiej w aglomeracjach polskich, "Transport Miejski" 2000 nr 12.
 7. Tománek R., Czynniki efektywności zarządów transportu miejskiego, "Transport Miejski i Regionalny" 2005 nr 3.
 8. Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, DzU 1997 nr 9.
 9. Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 12 marca 1997 r. w sprawie powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 pkt 7 i art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, DzU 1997 nr 29, poz. 162.
 10. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego kolejowego i drogowego, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, www.europa.edu.int (20.07.2005).
 11. Wojciechowski E., Sektor publiczny w gospodarce, [w:] Gospodarka w praktyce i teorii, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, nr 2(3), Łódź 1998.
 12. Wyszomirski O., Tendencje rozwoju komunikacji miejskiej w Polsce, "Transport Miejski" 2001 nr 4.
 13. Zagożdżon В., Komunikacja miejska w Polsce w okresie transformacji. Analiza na przykładzie wybranych miast, Monografia nr 48, Politechnika Radomska, Radom 2001 a.
 14. Zagożdżon В., Wybrane aspekty oceny efektywności funkcjonowania komunikacji miejskiej w Polsce w latach 90., "Transport Miejski" 2001b nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu