BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zbierowski Przemysław (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Organizacja przedsiębiorcza, pozytywna i wysoko efektywna dzięki zarządzaniu uwagą organizacyjną
Entrepreneurial, Positive and High Performance Organization through Management of Organizational Attention
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 714-729, bibliogr. 56 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Teoria pozytywnego zarządzania, Przedsiębiorczość, Przedsiębiorczość organizacyjna, Socjologia przedsiębiorczości, Zachowania organizacyjne, Procesy organizacyjne, Efektywność organizacji, Badania naukowe
Positive Organizational Scholarship (POS), Entrepreneurship, Organisational entrepreneurship, Sociology of entrepreneurship, Organisational behaviour, Organisational processes, Organisation effectiveness, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Poruszono problem tzw. wysokiej efektywności. Omówiono to zagadnienie w kontekście pozytywnej nauki o organizacji (positive organizational scholarship - POS), której celem jest nowe spojrzenie i zrozumienie zjawisk organizacyjnych. Wyjaśniono pojęcie przedsiębiorczości organizacyjnej i opisano jej pomiar. Zwrócono uwagę na koncepcję uwagi przedsiębiorczej, która polega na spojrzeniu na firmę z punktu widzenia uwagi. Przedstawiono czynniki, które wpływają na przedsiębiorczość, a tym samym na przedsiębiorczość organizacyjną. Należą do nich kultura i otoczenie (obfitość, złożoność i dynamika). Omówiono wyniki badań, których celem było określenie powiązań przedsiębiorczości z otoczeniem oraz przedsiębiorczości z uwagą przedsiębiorczą. Badania przeprowadzono w 124 organizacjach za pomocą kwestionariusza ankiety.

The paper attempts to put organizational entrepreneurship in the context of high performance and positive organizational scholarship. It also empirically answers the question about driving force of entrepreneurship: is it external, environmental force, or internal force coming from organization members mindsets? The study therefore examines relationships among institutional factors of environment (environment conditions: munificence, dynamism and complexity and dimensions of country institutional profile for entrepreneurship), entrepreneurial attention, and entrepreneurial orientation. Entrepreneurial attention is here defined as noticing, encoding, interpreting and focusing time, energy and effort by organization members on reconciling opportunities and actions in general, and entrepreneurial objects and ideas in particular. The paper presents the conceptualization of entrepreneurial attention and results of empirical research. They prove that the impact of entrepreneurial attention on organizational entrepreneurship is much higher than influence of environmental forces. The paper also opens space for future research in "cross-field" or organizational entrepreneurship, high--performance organizations and positive organizational scholarship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acs Z.J., Small business economics: A global perspective, "Challenge" 1992 nr 6, s. 38-44.
 2. Aldrich H.E., Organizations and environments, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1979.
 3. Bratnicki M., Zbierowski P., Searching for competitive advantage in transformed economy: entrepreneurship, environment and organizational attention - summary, [w:] Frontiers of Entrepreneur-ship Research, Babson College, Wellesley 2003.
 4. Busenitz L.W., Gomez C, Spencer J.W., Country institutional profiles: Unlocking entrepreneurial phenomena, "Academy of Management Journal" 2000 nr 5, s. 994-1003.
 5. Cameron K.S., Dutton J.E., Quinn R.E., Positive Organizational Scholarship. Foundations of a new discipline, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2003.
 6. Castrogiovanni G.J., Environmental munificence: A theoretical assessment, "Academy of Management Journal" 1991 nr 3, s. 542-565.
 7. Covin J.G., Slevin D.P., The influence of organization structure on the utility of an entrepreneurial top management style, "Journal of Management Studies" 1988 nr 3, s. 217-259.
 8. Covin J.G., Slevin D.P., Strategic management of small firms in hostile and benign environments, "Strategic Management Journal" 1989 nr 1, s. 75-87.
 9. Cyert R.M., March J.G., A Behavioral Theory of the Firm, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1963.
 10. Davenport Т.Н., Beck J.C., The Attention Economy: Understanding the New Currency of Business, Harvard Business School Press, Boston, 2001.
 11. Dess G.G., Beard D.W., Dimensions of organizational task environments, "Administrative Science Quarterly" 1984 nr 1, s. 52-73.
 12. Dess G.G., Lumpkin G.T., Strategic Management: Text and Cases, McGraw-Hill/Irwin, New York 2004.
 13. Dess G.G., Lumpkin G.T., McGee .I.E., Linking corporate entrepreneurship to strategy, structure, and process: suggested research directions, "Entrepreneurship Theory & Practice" 1999 nr 3, s. 85-102.
 14. Gartner W.B., 'Who is an entrepreneur!' Is the wrong question, "American Journal of Small Business" 1988nr4, s. 11-32.
 15. Hayton J.C., George G., Zahra S.A., National culture and entrepreneurship: A review of behavioral research, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2002 nr 4 s. 33-52.
 16. Hough J.R., White M.A., Scanning actions and environmental dynamism: Gathering information for strategic decision-making, "Management Decision" 2004 nr 6, s. 781-783.
 17. Jansen P.G.W., van Wees L.L.G.M., Conditions for internal entrepreneurship, "Journal of Management Development" 1994 nr 9, s. 34-51.
 18. Khandwalla P.N., Some top management styles, their context and performance, "Organization & Administrative Sciences" 1977, s. 21-51.
 19. Kirzner 1.М., Competition and Entrepreneurship, University of Chicago Press, Chicago 1973.
 20. Kostova T., Country institutional profiles: Concept and measurement, "Academy of Management Proceedings" 1997, s. 180-184.
 21. Kreiser P.M., Marino L.D., Weaver K.M., Assessing the psychometric properties of the entrepreneurial orientation scale: A multi-country analysis, "Entrepreneurship Theory & Practice" 2002 nr 4, s. 71-94.
 22. Kreiser P.M., Marino L.D., Weaver K.M., Assessing the relationship between entrepreneurial orientation, the external environment and firm performance, [w:] Frontiers of Entrepreneurship Research, Babson College, Wellesley 2002.
 23. Lawrence P.R., Lorsch J., Organization and Environment: Managing differenciation and integration, Irwin, Homewood 1967.
 24. Lichtenstein В.В., Jones С, A self-organization theory of radical entrepreneurship, "Academy of Management Best Paper Proceedings" 2004.
 25. Lumpkin G.T., Dess G.G., Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance, "Academy of Management Review" 1996 nr 1, s. 135-172.
 26. Lumpkin G.T., Dess G.G., Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle, "Journal of Business Venturing" 2001 nr 5, s. 429-451.
 27. Lyon D.W., Lumpkin G.T., Dess G.G., Enhancing entrepreneurial orientation research: Operationalizing and measuring a key strategic decision making process, "Journal of Management" 2000 nr 5, s. 1055-1085.
 28. March J.G., Simon H., Organizations, John Wiley, New York 1958.
 29. March J.G, Olsen J.P., Ambiguity and Choice in Organizations, Universitesforlaget Bergen 1976.
 30. Meyer G.D., Neck H.M., Meeks M.D., The entrepreneurship - strategic management interface, [w:] Strategic Entrepreneurship: Creating a New Mindset, red. M.A. Hitt, R.D. Ireland, S.M. Camp, D.L. Sexton, Blackwell Publishers, Oxford 2002, s. 19-44.
 31. Miles M.P., Arnold D.R., Thompson D.L., The interrelationship between environmental hostility and entrepreneurial orientation, "Journal of Applied Business Research" 1993 nr 4, s. 12-24.
 32. Miles M.P., Covin J.G., Heeley M.B., The relation between environmental dynamism and small firm structure, strategy, and performance, "Journal of Marketing Theory & Practice" 2000 nr 2, s. 63-74.
 33. Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1965.
 34. Miller D., Friesen P.H., Innovation in conservative and entrepreneurial firms: Two models of strategic momentum, "Strategic Management Journal" 1982 nr 1, s. 1-25.
 35. Miller D., Friesen P.H., Strategy-making and environment: The third link, "Strategic Management Journal" 1983 nr 3, s. 221-235.
 36. Mintzberg H., Strategy-making in three modes, "California Management Review" 1973 nr 2, s. 44-53.
 37. Morris M.H., Entrepreneurial Intensity: Sustainable advantages for individuals, organizations and society, Quorum, Westport 1998.
 38. Naman J.L., Slevin D.P., Entrepreneurship and the concept of fit: A model and empirical tests, "Strategic Management Journal" 1993 nr 2, s. 137-153.
 39. Ocasio W., Towards an attention-based view of the firm, "Strategic Management Journal" 1997 nr 6, s. 187-206.
 40. Parsons T., A sociological approach to the theories of organizations, [w:] Structure and Process in Modern Societies, red. T. Parsons, Free Press, Glencoe 1960, s. 16-58.
 41. Penrose E.T., The Theory of the Growth of the Firm, Oxford University Press, Oxford 1959.
 42. Pfeffer J., Power in Organizations, Pitman Publishing, Marshfield 1981.
 43. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 44. Scharfman M.P., Dean Jr. J.W., Conceptualizing and measuring the organizational environment: A multidimensional approach, "Journal of Management" 1991 nr 4, s. 681-700.
 45. Schumpeter J., Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge 1934.
 46. Seligman M.E., Authentic Happiness. Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment, Free Press, New York 2002.
 47. Shiffrin R.M., Schneider M.W., Controlled and automatic human information processing. II. Perceptual learning, automatic attending, and a general theory, "Psychological Review" 1977, s. 127-190.
 48. Simon H.A., Administrative Behavior. A Study Of Decision-Making Processes in Administrative Organizations, Macmillan, Chicago 1947.
 49. Starbuck W.H., Organizational growth and development, [w:] Handbook of Organizations, red. J.G. March, Rand McNally, Chicago 1965, s. 451-533.
 50. Staw В.M., Szwajkowski E., The scarcity-munificence component of organizational environments and the commission of illegal acts, "Administrative Science Quarterly" 1975 nr 3, s. 345-355.
 51. Venkataraman S., The distinctive domain of entrepreneurship research, [w:] Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth, JA1 Press, Greenwich 1997, s. 119-138.
 52. Waal A.A. de, The characteristics of a high performance organization, referat przedstawiony na British Academy of Management Annual Conference, Oxford 2005.
 53. Weick K.E., The Social Psychology of Organizing, Addison-Wesley, Reading 1979.
 54. Wiklund J., Shepherd D., Aspiring for, and achieving growth: The moderating role of resources and opportunities, "Journal of Management Studies" 2003 nr 8, s. 1919-1940.
 55. Yasai-Ardekani M., Effects of environmental scarcity and munificence on the relationship of context to organizational structure, "Academy of Management Journal" 1989 nr 1, s. 131 -156.
 56. Zahra S.A., New product innovation in established companies: Associations with industry and strategy variables, "Entrepreneurship Theory & Practice" 1993 nr 2, s. 47-69.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu