BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Franek Sławomir
Tytuł
Kurs walutowy i stopa procentowa w okresie przemian polskiego rynku finansowego
The Exchange Rate and the Interest Rate During the Time of Changes of the Polish Financial Market
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2006, nr 607, 172 s., tab., wykr., bibliogr. 190 poz.
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Stopa procentowa, Kurs walutowy, Aktywa finansowe
Financial markets, Interest rate, Exchange rates, Financial assets
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pracę podporządkowano celowi, jakim stała się ocena przemian polskiego rynku finansowego na podstawie analizy kursu walutowego i stopy procentowej oraz relacji zachodzących między nimi. Badaniom poddano te segmenty rynku finansowego, na których dochodzi do kształtowania się kursu walutowego i stopy procentowej. Naturalną konsekwencją tego założenia stało się wyłączenie z analizy rynku akcji. W pracy postawiono hipotezę badawczą, że relacje między kursem walutowym a stopą procentową mogą być wyznacznikiem przemian polskiego rynku finansowego. Hipoteza ta stoi w zgodzie ze stwierdzeniem, że różne warianty procesu transmisji monetarnej można zdefiniować za pomocą terminu "proces cen relatywnych". Daje to więc podstawę do analizy relacji między cenami różnych aktywów finansowych, w tym również między kursem walutowym i stopą procentową. (fragment tekstu)

I describe the significance of the exchange rate and interest rate on the financial markets, especially in the countries such as Poland, classified to the group of the emerging economies. The work contains four chapters. In the first one I describe the presumptions of the interest rate and exchange rate theories and connections between these two price parameters of the financial market. In the second chapter I explain the main trends affecting the financial markets, i.e. globalization and liberalization of the capital flows. The third chapter contains empirical researches. I investigate a volatility of interest rates and exchange rates in Poland and try to recognize the impact of these parameters on the Polish economy. I use the concept of MCI (Monetary Conditions Index). In the fourth part I show the role of interest and exchange rates in the fulfilling of the convergence criteria. They are necessary to lead Poland to join the euro-zone. In conclusion I say, that both exchange rate and interest rate should be taken by the Polish authorities into account, to develop the Polish financial market and the whole economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Akyuz Y., Cornford A.: Capital Flows to Developing Countries and the Reform ofthe International Financial System. UNCTAD Discussion Paper No 143, November 1999.
 2. Antas Ł.: System izby walutowej. Korzyści i zagrożenia dla krajów rozwijających się. Materiały i Studia nr 133. NBP, Warszawa 2001.
 3. Baccheta P, Wincoop E. van: Capital Flows to Emerging Markets: Liberalization, Over-shooting, and Yolatility. NBER Working Paper No 6530, April 1998.
 4. Balassa B.: The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal. "Journal of Political Economy" 1964, No 72.
 5. Bartolini L., Drążeń A.: When Libera! Policies Reflect External Shocks, What do We Learn? NBER Working Paper No 5727, August 1996.
 6. Batini N., Turnbull K.: Monetary Conditions Indicesfor the UK. A Survey. Discussion Paper No 1. Bank of England 2000.
 7. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Makroekonomia. PWN, Warszawa 1996.
 8. Belka M.: Neutralność pieniądza - ewolucja poglądów. NBP, Stara Wieś 1993.
 9. Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. PWN, Warszawa 2000.
 10. Blinder A.S.: Bankowość centralna w teorii i praktyce. CeDeWu, Warszawa 2001.
 11. Bodie Z., Kane A., Marcus A.J.: Investments. Irwin Inc., Boston 1993.
 12. BofingerP., Reischle J., Schaechter A.: Geldpolitik. Ziele, Institutionen, Strategien und Instrumente. Yerlag Franz Valen, Miinchen 1996.
 13. Bordo M.D., Eichengreen B., Irwin D.A.: Is Globalization Today Really Different than Globalization a Hundred Years Ago? NBER, Working Paper No 7195, June 1999.
 14. Borio C.E.Y.: The Implementation of Monetary Policy in Industrial Countries - A Survey. BIS, "Economic Papers" 1997, No 47, July.
 15. Borowski J., Brzoza-Brzezina M., Szpunar P: Exchange Rate Regimes and Poland’s Participation in ERMII. "Bank i Kredyt" 2003, nr 1.
 16. Borowski J., Brzoza-Brzezina M.: Stopy naturalnie wysokie. "Rzeczpospolita" z 12.01. 2002.
 17. Bratkowski A.S., Rostkowski J.: Dlaczego jednostronna euroizacja ma sens w przypadku Polski i (niektórych) innych krajów kandydujących. "Bank i Kredyt" 2001, nr 11-12.
 18. Bratkowski A.S., Rostowski J.: Wierzymy w euro. "Rzeczpospolita" z 26.04.1999.
 19. Bratkowski A.S., Rostowski J.: Zlikwidować złotego. "Rzeczpospolita" z 6-7.04.1999.
 20. Burda M., Wypłosz Ch.: Makroekonomia. PWE, Warszawa 2000.
 21. Biischgen H.E.: Przedsiębiorstwo bankowe. Poltext, Warszawa 1997.
 22. Calvo G.A., Reinhart C.M.: Fear of Floating. NBER, Working Paper No 7993, November 2000.
 23. Calvo G.A., Reinhart C.M.: Fixingfor Your Life. NBER, Working Paper No 8006, November 2000.
 24. Campos e Cunha L., Silva P.: Portugal and the EMU: 1996-2001, the Crucial Years. Magyar Nemzeti Bank, Budapest 2003.
 25. Caprio G., Summers L.: Finance and its Reform: Beyond Laissez-Faire. Policy Research Working Paper No 1171. World Bank 1993.
 26. Caramazza F., Aziz J.: Fixed or Flexible? Getting the Exchange Rate Right in the 1990s. "IMF Economic Issues" 1998, No 13.
 27. Cassel G.: Abnormal Deviations in International Exchanges. "Economic Journal" 1918, December.
 28. Cassola N., Luis J.B.: A Two-Factor Model of the German Term Structure of Interest Rates. ECB, Working Paper No 46, March 2001.
 29. Caves R.E., Frankel J. A., Jones R. W.: Handel i finanse międzynarodowe. PWE, Warszawa 1998.
 30. Chari V.V., Jagannathan R.: Banking Panics, Information, and Rational Expectation Equilibrium. "Journal of Finance" 1998, No 43.
 31. Cho D., West K.D.: Interest Rates and Exchange rates in the Korean, Philippine and Thai Exchange Rate Crisis. W: Managing Currency Crisis in Emerging Markets. Red. M. Dooley, J. Frankel. NBER 2001.
 32. Chrabonszczewska E., Kalicki K.: Teoria i polityka kursu walutowego. SGH, Warszawa 1996.
 33. Clark P.B., MacDonald R.: Exchange Rates and Economic Fundamentals - A Methodological Comparison of BEERs and FEERs. IMF, Working Paper 1998, No 67.
 34. Country Experiences with the Use and Liberalization of Capital Control. IMF 1999.
 35. Demirguc-Kunt A., Detragiache E.: Financial Liberalization and Financial Fragility. IMF Working Paper 1998, June.
 36. Dennis R.: A Measure of Monetary Conditions. Reserve Bank of New Zealand 1997.
 37. Dicken P.: Global Shift. The Internationalization of Economic Activity. Guilford Press, New York-London 1992.
 38. Drabowski E.: Teorie kursu walutowego. PWE, Warszawa 1984.
 39. Drążeń A.: Monetary Policy, Capital Controls, and Seigniorage in an Open Economy. W: A European Central Bank? Perspectives on Monetary Unification After Ten Years of the EMS. Red. M. De Cecco, A. Giovanni. Cambridge University Press, New York 1989.
 40. Duguay P.: Empirical Evidence on the Strenght of the Monetary Transmission Mechanism in Canada. An Aggregate Approach. W: The Transsmision of Monetary Policy in Canada. Bank of Canada 1996.
 41. Duwendag D.: Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Poltext, Warszawa 1995. ECB Annual Report 2000.
 42. Eichengreen B., Mussa M.: Capital Account Liberalization and the IMF. "Finance & Development" 1998, Vol. 35, No 4, December.
 43. Eika H., Ericsson N.R., Nymoen R.: Hazards in Implementing a Monetary Conditions Index. International Finance Discussion Paper No 568. Board o Governors of the Federal Reserve System 1996.
 44. Ericsson N.R., Jansen E.S., Kerbeshian N.A., Nymonen R.: Interpreting a Monetary Conditions Index in Economic Policy. Norges Bank, Oslo 1999.
 45. Estrella A., Mishkin F.S.: The Term Structure of Interest Rates and Its Role in Monetary Policy for the European Central Bank. NBER, Working Paper No 5279, Sep-tember 1995.
 46. Fedorowicz Z.: Polityka pieniężna. Poltext, Warszawa 1999.
 47. Fedorowicz Z.: Rynek pieniądza i rynek kapitału. Poltext, Warszawa 1999.
 48. Fedorowicz Z.: Teorie pieniądza. PWN, Warszawa 1999.
 49. Filar D.: Ponad rynki wschodzące. "Rzeczpospolita" z 27.09.1999.
 50. Fischer S.: Exchange Rate Regimes: Is the Bipolar View Correct? "IMF" 2001, January.
 51. Foreign Portfolio Investment and Foreign Direct Investment: Characteristics, Similarities, Complementaries and Differences, Policy Implications and Development Impact. UNCTAD, Genewa 1999.
 52. Fort L., Budnevich G.: Capital Account Regulations and Macroeconomic Policy: Two Latin Experiences. "The Jerome Levy Economics Institute of Bard College Working Paper" 1996, No 162.
 53. Frankel J.A., Rose A.K.: A Survey of Empirical Research on Nominal Exchange Rates. NBER, Working Paper No 4865, September 1994.
 54. Frankel J.A.: No Single Currency Regime is Right for Ali Countries or at All Times. Essays in International Finance No 215. Princeton University Press 1999.
 55. Freedman Ch.: The Use of lndicators and the Monetary Conditions Index. W: The Trans-mission of Monetary Policy in Canada. Bank of Canada 1996.
 56. Froot K.A., Kim M., Rogoff K.: The Law of One Price over 700 Years. NBER Working Paper No 5132, May 1995.
 57. Froot K.A., Rogoff K.: Perspectives on PPP and Long-Run Real Exchange Rates. NBER, Working Paper No 4952, December 1994.
 58. Furman J., Stiglitz J.E.: Economic Crises: Evidence and Insight from East Asia. "Brookings Papers on Economic Activity" 1998 nr 2.
 59. Global Politics. Red. A. McGrew. Polity Press, Cambridge 1992.
 60. Goldfajn I., Baig T.: Monetary Policy in the Aftermath of Currency Crisis: The Case of Asia. IMF Working Paper 1998, No 170.
 61. Gottschalk J.: Monetary Conditions in the Euro Area: Useful Indicators of Aggregate Demand Conditions. Kiel Working Paper No 1037. Kiel Institute of World Economics, Kiel 2001.
 62. Gotz-Kozierkiewicz D., Małecki W.: Współzależność polityki pieniężnej i polityki kursu walutowego. Instytut Finansów, Warszawa 1994.
 63. Grabowski B.: Monetarna teoria bilansu płatniczego. Doświadczenie Chile 1973-1982. PWN, Warszawa 1997.
 64. Gruszczyński M.: Kryzysy walutowe a liberalizacja obrotów kapitałowych. PWN, Warszawa 2002.
 65. Gruszecki T.: Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 66. Gruszka B., Zawadzka Z.: Ryzyko w działalności bankowej. Zabezpieczenia systemów. Wydawnictwo SGH, Warszawa 1992.
 67. Guitton H., Bramoule G.: La monnaie. Precis Dallos, Paris 1983.
 68. Hagen J. von, Zhou J.: Exchange Rate Polices on the Last Stretch. ZEI, University of Bonn, Bonn 2003.
 69. Hanke S.H.: Reflections on Exchange Rate Regimes. "Cato Journal" 1999, Vol. 18, No 3.
 70. Havrylyshyn O., Wolf T.: Determinants of Growth in Transition Countries. "Finance & Development" 1999, Vol 36, No 2, June.
 71. Ho C., McCauley R.N.: Living with Flexible Exchange Rates. BIS, Working Paper No 130, 2003.
 72. IMF Annual Report 2002. Basel 2003.
 73. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. PWN, Warszawa 1997.
 74. James H.: Is Liberalization Reversible. "Finance & Development" 1999, nr 4, December.
 75. Jankowiak J.: Kręta ucieczka do EMU. "Rzeczpospolita" z 23.04.1999.
 76. Johnston R.B., Ryan Ch.: The Impact of Controls on the Private Accounts of Countries. IMF Working Papers 1999, No 78.
 77. Johnston R.B., Tamirisa N.T.: Why do Countries Use Capital Controls? IMF Working Paper 1998, No 181.
 78. Johnston R.B.: Sequencing Capital Account Liberalization. "Finance & Development" 1998, Vol. 35, No 4, December.
 79. Kaminsky G., Schmukler S.: The Relationship between Interest Rates and Exchange Rates in Six Asian Countries. World Bank 1998.
 80. Kawalec S., Krzak M.: Exchange rate Policy and Economic Growth. European Association for Comparative Studies 2002.
 81. Kawalec S., Krzak M.: Na gumowej linie. "Gazeta Wyborcza" z 11.10.2001.
 82. Kaźmierczak A.: Pieniądz i bank w kapitalizmie. PWN, Warszawa 1997.
 83. Kaźmierczak A.: Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej. PWN, Warszawa 2000.
 84. Kilian L., Taylor M.P.: Why is it so Difficult to Beat the Rondom Walk Forecast of Exchange Rates? ECB, Working Paper No 88, November 2001.
 85. King R.G., Levine R.: Finance and Growth: Schumpeter may be Right. "Quarterly Journal of Economics" 1993, No 108.
 86. Klein M., Marion N.: Explaining the Duration of Exchange-Rate Pegs. "Journal of Development Economics" 1997, Vol. 54, No 2, December.
 87. Kluza S., Sławiński A.: Arbitraż na rynku instrumentów procentowych (na przykładzie rynku FRA i obligacji). "Bank i Kredyt" 2003, nr 8.
 88. Kłos B., Wróbel E.: The Monetary Transmission Mechanism and the Structural Modelling of lnflation at the National Bank of Poland. BIS Papers No 8. Basel 2001.
 89. Knight M.: Developing and Transition Countries Confront Financial Globalization. "Finance & Development" 1999, Vol. 36, No 2, June.
 90. Knight M.: Developing Countries and the Globalization of Financial Markets. IMF Working Paper No 105. Washington 1998.
 91. Kokoszczyński R.: Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej. Przegląd głównych teorii oraz specyfikacja transmisji w Polsce. Materiały i Studia nr 91. NBP, Warszawa, 1999.
 92. Kołodko G.: Ekonomia i polityka transformacji. Poltext, Warszawa 1999.
 93. Koronowski A.: Zmienność kursu walutowego pod wpływem polityki pieniężnej. "Bank i Kredyt" 2000, nr 11.
 94. Kostrzewa W.: Bank centralny a sektor banków komercyjnych. "Bank i Kredyt" 1994, nr 6.
 95. Koziński W.: O polityce kursowej. "Ekonomia" 2001, nr 2.
 96. Krugman R: A Model of Balance-of-Payment Crises. "Journal of Money, Credit and Banking" 1979, No 11.
 97. Kryzys argentyński: przyczyny i skutki. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2002.
 98. Lamfalussy A.: The Globalization of Financial Markets. "Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review" 1998, March.
 99. Lengweiler Y.: Der Monetary Conditions Indexfur Schweiz. "Quartlasheft SNB" 1997, No 1.
 100. Levine R.: Financial Development and Growth: Views and Agenda. "Journal of Economic Literature" 1997, No 35.
 101. Levy-Yeyati E., Sturzzenegger F: Classifying Exchange Rate Regimes: Deeds vs. Words. "Universidad Torcuato di Telia" 2002, January.
 102. Lewis K.K.: Puzzles in International Financial Markets. NBER, Working Paper No4951,December 1994.
 103. Liberska B.: Czynniki przyciągające zagraniczne inwestycje bezpośrednie. W: Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania. Red. Z. Sadowski. PTE, Warszawa 1999.
 104. Lutkowski K.: Globalizacja a dylematy polityki pieniężnej: w poszukiwaniu optymalnej strategii dla Polski na drodze do euro. "Bank i Kredyt" 2001, nr 11-12.
 105. Lutkowski K.: Szybciej czy bezpieczniej. "Rzeczpospolita" z 19.10.2002.
 106. Lyons R.K.: The Microstructure Approach to Exchange Rates. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2001.
 107. Making a Success of Enlargement. Strategy Paper. European Commission, Bruksela 2001.
 108. Małecki W.: Polityka finansowa w okresie transformacji - doświadczenia lat dziewięćdziesiątych. Materiały z konferencji. Wilga 1999.
 109. Marczewski K.: Zmiany kursu walutowego a ceny i reakcje przedsiębiorstw w handlu zagranicznym. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2002.
 110. Mathieson D.J., Rojas-Suares L.: Liberalization of the Capital Account: Experiences andlssue. "IMF Working Paper" 1992, June.
 111. McKinnon R.I.: Money in International Exchange. Oxford University Press, London 1979.
 112. Meese R. A., Rogoff K.: Empirical Exchange Models of the Seventies - Do they Fit Out Sample? "Journal of International Economics" 1983, No 14.
 113. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Red. A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska. PWE, Warszawa 2000.
 114. Mishkin F.S.: The Channels of Monetary Transmission: Lessons for Monetary Policy. NBER, Working Paper No 5464, February 1996.
 115. Mishkin F.S.: Yield Curve. NBER, Working Paper No 3550, December 1990.
 116. Monnet C., Weber W.E.: Money and Interest Rates. "Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review" 2001, Vol. 25, No 4, Fali.
 117. Montador B.: The Implementation of Monetary Policy in Canada. W: The Transmission of Monetary Policy in Canada. Bank of Canada 1996.
 118. Narodowy program przygotowania do członkostwa w UE. Warszawa 2001.
 119. Niskanen W.A.: Capital Mobility, Inflation, and Harmonization. "Cato Journal" 1997, Vol. 17, No 3.
 120. Nitzan J.: US-Based Transnational Corporation sand Emerging Market. "Emerging Markets Analyst" 1996, nr l.
 121. Obstfeld M., Rogoff K.: The Mirage of Fixed Exchange Rates. "Journal of Economic Perspectives" 1995, Vol. 9, No 4, Fali.
 122. Obstfeld M.: Rational and Self-Fulfilling Balance-of-Payment Crises. "American Economic Review" 1986, No 76, March.
 123. Obstfeld M.: The Global Capital Market: Benefactor or Menace? NBER Working Paper No 6559, May 1998.
 124. Olechowski A.: Liberalizm a demokracja. "Magazyn Finansowy. Prawo i Gospodarka" 1999, nr 55.
 125. Oręziak L.: Polityka budżetowa na obszarze euro. "Bank i Kredyt" 2002, nr 7.
 126. Orłowski W.M., Rybiński K.: Recepta na kryzys walutowy. "Rzeczpospolita" z 12.05.1999.
 127. Pagan A., Robertson J.C.: Resolving the Liquidity Effect. "Federal Reserve Bank of St. Louis Review" 1995, No 77, May-June.
 128. Pietrzak E.: Kiedy euro zastąpi złotego? "Bank i Kredyt" 2001, nr 11-12.
 129. Pietrzak E.: Międzynarodowe operacje walutowe. Rodzaje, mechanizmy, techniki. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992.
 130. Pietrzak E.: System dewizowy Polski w latach 1989-1999. "Bank i Kredyt" 2000, nr 4.
 131. Pietrzak E.: Wymienialność złotego. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996.
 132. Poirson H.: How do Countries Choose Their Exchange Rate Regimes. IMF Working Paper 2001, No 46.
 133. Polański Z.: Polityka kursu walutowego w Polsce w latach 90. Stabilizacja, konkurencyjność {przepływy kapitałów. PTE, Warszawa 1998.
 134. Polański Z.: Rynki finansowe w Polsce. W: Współczesny bank. Red. W.L. Jaworski. Poltext, Warszawa 1998.
 135. Polityka gospodarcza. Red. H. Ćwikliński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 136. Polityka kursu walutowego a handel zagraniczny Polski w 1997 roku. Problemy Handlu Zagranicznego nr 20. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1998.
 137. Przegląd makroekonomiczny. BRE Bank SA, grudzień 2002.
 138. Przegląd makroekonomiczny. BRE Bank SA, luty 2003.
 139. Raport o stabilności systemu finansowego. NBP, Warszawa 2001.
 140. Raport roczny 1997. NBP, Warszawa 1998.
 141. Rawdanowicz Ł.W.: Poland’s Accession to EMU-Choosing the Exchange Rate Parity. Studia i Analizy nr 247. CASE 2002.
 142. Rączkowski S.: Międzynarodowe stosunki finansowe. P WE, Warszawa 1984.
 143. Rączkowski S.: Zmiany bilansu płatniczego Polski w okresie transformacji. W: Bilans płatniczy Polski. Wyzwania i zagrożenia. Red. U. Płowieć, W.M. Orłowski. Bellona, Warszawa 1999.
 144. Reinhart C.: The Modern History of Exchange Rate Arrangements: A Reinterpretation. NBER, Working Paper No 8963, June 2002.
 145. Rogoff K.: Dorbuschs Overshooting Model After Twenty-Five Years. IMF, WP 2002, nr 39.
 146. Romanowski A.: Konkurencyjność polskiej gospodarki w świetle zmian realnego efektywnego kursu walutowego. NBP, Warszawa 1995.
 147. Rosati D.: Jeszcze nie czas na likwidację złotego. "Rzeczpospolita" z 19.05.1999.
 148. Roth P.: Rynki walutowe i pieniężne. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 149. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych. DzU 1999, nr 74, póz. 831 z późn. zm.
 150. Rynek pieniężny w Polsce: Stan i perspektywy. Red. Z. Polański. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 1997.
 151. Sadowska-Cieślak E.: Dylematy krótkoterminowych przepływów kapitałowych w Polsce. "Bank i Kredyt" 2000, nr 5.
 152. Samuelson P.A.: Theoretical Notes on Trade Problems. "Review of Economics and Statistics" 1964, Vol. 46, No 2.
 153. Sargent T.J., Wallace N.: Rational Expectations and the Theory of Economic Policy. "Journal of Monetary Economics" 1976, No 2.
 154. Shiller R.J., McCulloch J.H.: The Term Structure of lnterest Rate. NBER, Working Paper No 2341, August 1987.
 155. Sławiński A., Małecki W.: Ryzyko kryzysu walutowego a polityka kursowa NBP. "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 1-2.
 156. Sławiński A.: Ewolucja mechanizmu kursowego w Polsce. "Gospodarka Narodowa" 1999, nr 7-8.
 157. Sławiński A.: Globalizacja rynków finansowych a polityka pieniężna. "Bank i Kredyt" 1998, nr 6.
 158. Sławiński A.: Polowanie na dobry moment. "Rzeczpospolita" z 25-26.05.2002.
 159. Sławiński A.: Rosyjski bąbel spekulacyjny. "Gazeta Bankowa" z 18-24.01.2000.
 160. Słojewska A.: O kursie porozmawiamy za rok. "Rzeczpospolita" z 6.02.2002.
 161. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk R: Współczesne nurty makroekonomii. PWN, Warszawa 1998.
 162. Solarz J.K.: Rozwój systemów bankowych. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996.
 163. Solarz J.K.: Zaburzenia na międzynarodowych rynkach finansowych. Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 1999.
 164. Spahn P.B.: The Tobin Tax and Exchange Rate Stability. "Finance & Development" 1996, June.
 165. Spolander M.: Measuring Exchange Market Pressure and Central Bank Intervention. "Bank of Finland Studies" 1999, No E17.
 166. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 1998 roku. NBP, Warszawa 1999.
 167. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 1999 roku. NBP, Warszawa 2000.
 168. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2001 roku. NBP, Warszawa 2002.
 169. Stevens G.R.: Pitfalls in the Use of Monetary Conditions lndexes. "Reserve Bank of Australia Bulletin" 1998, August.
 170. Stępniak I., Zieliński J.: Estymacja i interpretacja zerokuponowej krzywej dochodowości. Materiały i Studia nr 108. NBP, Warszawa 2000.
 171. Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku. NBP, Warszawa 2003.
 172. System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte. Red. B. Pietrzak, Z. Polański. PWN, Warszawa 1997.
 173. Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P.: Reżim kursowy a kryzysy walutowe - czy możliwy jest kryzys walutowy w warunkach kursu płynnego? "Bank i Kredyt" 2003, nr 9.
 174. Szeląg K.: Proces etapowego dochodzenia Polski do euro. "Bank i Kredyt" 2000, nr 11-12.
 175. Szpringer W.: Europejskie regulacje bankowe. Twigger, Warszawa 1997.
 176. Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2000. NBP, Warszawa 1998.
 177. Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa. Placet, Warszawa 1999.
 178. Taylor A.M.: A Century of Purchasing-Power Parity. NBER, Working Paper No 8012, November 2000.
 179. Taylor-Zins und Monetary Conditions Index. Deutsche Bundesbank Monatsbericht, April 1999.
 180. The Foreign Exchange Market in the United States. FRBNY 1998.
 181. Thesing J.: Globalizacja, Europa i XXI wiek. W: Europa. Fundamenty jedności. Fundacja Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1998.
 182. Tobin J.: On the Efficiency of the Financial System. "Llyods Bank Review" 1984, Vol. 153, My.
 183. Whitman M.Y.N.: Global Monetarism and the Monetary Approach to the Balance of Payment. "Brookings Papers on Economic Activity" 1975, nr 3.
 184. Williamson J.: Exchange Rate Regimes for Emerging Markets: Reviving the Intermediate Option. Institute for International Economics, Washington 1994.
 185. Winiecki J.: Zmiany i kontynuacja. "Prawo i Gospodarka" 1999, nr 55.
 186. Wojtyna A.: Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii. PWN, Warszawa 2000.
 187. Wójcik C.: Czy jednostronna euroizacja w Polsce jest właściwą drogą do osiągnięcia integracji monetarnej z UGiW? "Bank i Kredyt" 2001, nr 11-12.
 188. Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2002-2003. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2003.
 189. Zettelmeyer J.: The Impact of Monetary Policy on the Exchange Rate: Evidence from Three Smali Economies. IMF, Working Paper 2000, No 141.
 190. Zorska A.: Ku globalizacji? PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu