BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciaszek Janusz (Wydział Ekonomii), Maciaszek Barbara M. (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Sektorowa struktura pełnych nakładów i ekonomiczna-finansowych wyników oraz rozdysponowania dóbr materialnych w gospodarce polskiej
The Sectoral Structure of Full Money Outlays and Economic - Financial Balances as well as Distribution of Material Goods in Polish Economy
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1990, vol. 33, s. 17-29, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacja gospodarcza, Wyniki gospodarcze, Zaspokojenie potrzeb, Potrzeby społeczne, Konsumpcja dóbr materialnych
Economic situation, Economic performance, Meet needs, Social needs, Consumption of material goods
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
U podstaw niniejszego artykułu leży głównie sprzeciw wobec dominującej w praktyce polskiej metody oceny aktywności gospodarczej za pomocą odwoływania się do łącznej wielkości produkcji (globalnego rozdysponowania produkcji krajowej) odnośnych dóbr. (…) Rzeczywistość gospodarcza rozwija się całkowicie odmiennie od oczekiwań i zapewnień decydentów i nadziei zwolenników - odchodzącej już naszym zdaniem do historii - ekonomii niedoboru. Pomimo bowiem stałego wzrostu ogólnego poziomu wszelkiej produkcji i „odbudowania" przedkryzysowego poziomu produkcji, nadal nigdy nie dochodzi do pełnego zaspokojenia szeregu elementarnych potrzeb społeczeństwa; dobrobyt społeczny nie podnosi się dostatecznie szybko, poszerza się natomiast i pogłębia krąg ubóstwa; kondycja i perspektywy rozwojowe gospodarki nie są wcale tak dobre, jak to zapewniano poprzednio. Pojawiają się natomiast coraz to nowe i stale powiększające się potrzeby produkcyjne, inwestycyjne i remontowe oraz importowe, których dalsze zaspokajanie jest rzekomo ekonomiczną koniecznością i leży w interesie społecznym. (fragment tekstu)

Relying on the construction of input - output tables, the authors have used the concept of pure branches of the economy, in order to estimate the economic surplus in the following sectors: I (material supply), II (personal consumption), III (investment), IV (public), V (export). The corresponding with these sectors - subjects of activity in material sphere - groups of homogeneous products (A-E), recorded in the lines describing the distribution of respective goods, are treated as direct costs of sectors (social benefits - in money and products, as well as outlays for the development of sectors). Considering additionally the information about resources (employment and fixed capital), the basic characteristics of effectiveness and equilibrium were determined for 1984, when GUS (Central Statistical Office) calculated input - output flows, using the P. M. method. It turned out, that sector I (representing the indirect demand and materials import) displays very significant turnover, and the lowest - alongside export sector - economic and financial effectiveness. Finally, it was proved that improvement of the effectiveness of entire system and global equilibrium - similarly as the possibilities of foreign debt repayment - require an immediate and essential change in sectoral (therefore also branch) structure of Polish economic. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Finansowe mechanizmy nierównowagi, 1986, praca zbiór, pod kierunkiem naukowym J. Maciaszka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
  2. Kornai J., 1982, Growth, Shortage and Efficiency. A Macrodynamic Model of the Socialist Economy, Berkeley and Los Angeles.
  3. Kornai J., 1985, Niedobór w gospodarce, Warszawa.
  4. Maciaszek B. M., 1988, Kredyt - pieniądz - nakład - dochód z nakładu - wydatek - wynik – redystrybucja - kredyt, „Bank i Kredyt", nry 11-12.
  5. Maciaszek ],, Maciaszek B. M., 1988, Niektóre właściwości ponadustrojowego gospodarstwa pieniężnego, Folia Oeconomica Cracoviensia, vol. XXXI.
  6. Rocznik Statystyczny Dochodu Narodowego, 1986, Główny Urząd Statystyczny, Statystyka Polski, Roczniki branżowe 37, Warszawa 1987. Bilans przepływów międzygałęziowych w gospodarce narodowej, w cenach uzyskiwanych przez producentów, z wydzieleniem importu, w 1984 r. (ceny bieżące), tab. 11 (170).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu