BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fijał Lesław (Wydział Finansów i Prawa)
Tytuł
Strukturalne uwarunkowania niedoborów w budżetach PRL lat osiemdziesiątych
The Structural Conditions of the Shortages in Poland's State Budget in the 80-ties
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1990, vol. 33, s. 45-58, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacja gospodarcza, Budżet państwa, Nierównowaga rynkowa, Dochody budżetowe, Wydatki budżetowe
Economic situation, State budget, Market imbalance, Budget revenue, Budget expenditures
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL)
Polish People's Republic
Abstrakt
Podkreślono długoterminowy charakter nierównowagi we współczesnym budżecie państwa oraz brak efektywności w metodach wykorzystywanych do przywracania równowagi tych środków. Przyczyny tego zjawiska można upatrywać w historycznych zaszłościach. Powołując się na liczne dowody empiryczne, autor wskazał na ścisły związek między nierównowagą budżetową i nieefektywną strukturą gospodarki PRL.

Stressing the long-term character of disequilibrium in contemporary state budgets of Poland, and the uneffectiveness of the applied equilibrium-restoring measures, the author sees the causes of disequilibrium in the historically shaped structure of national economy. Relying on ample empirical evidence, the author has indicated the strict relation between budget disequilibrium and the inefficient structure of national economy. The budget disequilibrium (budget shortage) is a consequence of the insufficient achieved economic surplus (distributable income), which cannot be replaced by incomes „generated" by the system itself (the progressively higher burdens on individual consumers, high taxes calculated into production costs). The way towards stable budget equilibrium leads through sanction of the uneffective economic structure, which can be achieved by immediate and general application of the criterion of effectiveness of money outlays for production purposes. Otherwise, the budget shortage will re-generate itself. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kornai J., 1985, Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa.
  2. Maciaszck J., 1960, W poszukiwaniu koncepcji teorii finansów, „Finanse", nr 12.
  3. Maciaszek J., 1987, Samoistna inflacja kosztów - zarys systemu i podstawowe problemy metodologiczne, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 240.
  4. Pirożyński Z., 1981 Budżet a równowaga, „Finanse", nr 5.
  5. Pirożyński Z., 1982, Dynamika i struktura dochodów i wydatków budżetowych w latach 1971 1980, „Studia Finansowe", nr 31.
  6. Skarżyński R., 1988, Pojęcie równowagi w gospodarce budżetowej (praktyka polska w świetle teorii), „Studia Finansowe", z. 39.
  7. Szczepanik Z., 1987, Akumulacja pieniężna i zysk przemysłu uspołecznionego w warunkach inflacji kosztów lat siedemdziesiątych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, seria Monografie, z. 78. „Zarządzanie" 1987, nr 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu