BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karaś Piotr (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa)
Tytuł
Funkcje i znaczenie rezerw dewizowych dla gospodarki narodowej
Źródło
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Bankowość, 2005, s. 13-22, tab., wykr., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka narodowa, Rezerwy dewizowe, Banki centralne
National economy, Foreign exchange reserves, Central banks
Firma/Organizacja
Narodowy Bank Polski (NBP)
National Bank of Poland
Abstrakt
W artykule omówiono funkcje oficjalnych aktywów rezerwowych oraz znaczenie rezerw dewizowych dla Polski. Przedstawiono motywy utrzymywania rezerw oraz opisano rolę Narodowego Banku Polskiego jako właściciela rezerw dewizowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Annual Report 2004, International Monetary Fund, Washington 2004.
 2. Baka W., Bankowość centralna. Funkcje, metody, organizacja, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998.
 3. Balance of Payments Manual, International Monetary Fund, Fifth Edition, Washington D.C. 1998.
 4. Beaufort Wijnholds de J. A.H., The Need for International Reserves and Credit Facilities, Martinus Nijhoff Social Sciences Division, Leiden 1977.
 5. Chrabonszczewska E., Kalicki K., Teoria i polityka kursu walutowego, SGH, Warszawa 1998.
 6. Guidelines for Foreign Exchange Reserve Management: Accompanying Document, International Monetary Fund, Washington D.C., March 2003.
 7. Guidelines for Foreign Exchange Reserve Management, International Monetary Fund, September 2001, http://www.imf.org/external/np/mae/ferm/eng/index.htm
 8. Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000.
 9. Nugée J., Foreign Exchange Reserves Management, Centre for Central Banking Studies, Bank of England, London 2000.
 10. Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych. Uwagi metodologiczne, NBP (www.nbp.pl).
 11. Raport roczny 1998, NBP, Warszawa 1999.
 12. Raport roczny 1999, NBP, Warszawa 2000.
 13. Raport roczny 2000, NBP, Warszawa 2001.
 14. Raport roczny 2001, NBP, Warszawa 2002.
 15. Raport roczny 2002, NBP, Warszawa 2003.
 16. Raport roczny 2003, NBP, Warszawa 2004.
 17. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2000 roku, NBP, Warszawa 2001.
 18. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2003 roku, NBP, Warszawa 2004.
 19. System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 20. Średniookresowa Strategia Polityki Pieniężnej na lata 1999-2003, NBP, Warszawa, wrzesień 1998.
 21. Uchwała nr 11 Rady Polityki Pieniężnej z 16 czerwca 1999 r. w sprawie zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim.
 22. Uchwała nr 17 Rady Polityki Pieniężnej z 16 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim (Dz.Urz. NBP 2003, nr 22, poz. 39).
 23. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. 1997, nr 140, poz. 938 ze zm.)
 24. Wyżnikiewicz D., Problemy określenia optymalnego poziomu rezerw walutowych, "Bank i Kredyt" 2001, nr 1-2.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu