BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żbikowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kampania promocyjna wspierająca wprowadzenie euro - z doświadczeń Słowacji
The Promotional Campaign Supporting the Introduction of the Euro - Slovak Experience
Źródło
Marketing i Rynek, 2011, nr 6, s. 33-37, rys.
Słowa kluczowe
Euro, Strefa euro, Promocja, Komunikowanie marketingowe
Euro, Eurozone, Promotion, Marketing communication
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Słowacja
Slovak Republic
Abstrakt
Podpisanie przez Polskę Traktatu Akcesyjnego i przystąpienie do Unii Europejskiej nakłada na nasz kraj obowiązek wejścia do strefy euro. Zdecydowana większość polskich obywateli (około 80%) nie zdaje sobie jednak z tego sprawy i uważa, że nowi członkowie UE sami mogą decydować, czy zmienić dotychczasową walutę na euro, czy nie. Jednocześnie około 60% polskich obywateli deklaruje, że o euro wie niewiele lub nie ma żadnej wiedzy dotyczącej tej waluty. Ograniczona świadomość Polaków będzie z pewnością stanowić dodatkowy problem związany z wprowadzeniem euro oraz szczególne wyzwanie dla instytucji prowadzących kampanię informacyjną poprzedzającą przyjęcie wspólnej waluty. W artykule przedstawiono słowacką kampanię informacyjną poprzedzającą wprowadzenie euro, którą można uznać za wzorcową zarówno w zakresie projektu, jak i realizacji. Opisane cele, adresaci narzędzia i etapy działań w pełni odpowiadają wymogom profesjonalnej kampanii komunikacji marketingowej. Działania Słowacji mogą stanowić pomoc dla polskich decydentów przed wejściem do strefy euro. (abstrakt oryginalny)

The signing of the Accession Treaty by Poland and its accession to the European Union obligate our country to join the euro zone. The majority of Polish citizens (80%), however, are not aware of this issue and believe that new member states have a free choice at to the replacement of their existing currencies by the euro. At the same time, about 60% of Polish citizens declare that they know very little about the euro or have no knowledge of the common currency. The limited awareness of Poles will certainly pose an additional problem associated with the introduction of the euro and a great challenge for the institutions launching the information campaign before the introduction of the single currency. The article presents the Slovak information campaign preceding the introduction of the euro. The campaign can be regarded as a model communication process in terms of its design and implementation. Campaign objectives, recipients and tools meet the requirements of professional marketing communication campaigns. Slovakia’s activities may provide guidance for the Polish decision-makers before joining the euro zone. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. I. Barát, The Euro Changeover in Slovakia. General Overview And Lessons, http://www.bnro.ro/DocumentInformation.aspx?idDocument=6110
  2. Communication Strategy on Euro Introduction in Slovakia, Government of the Slovak Republic, Národná Banka Slovenska, October 2007, www.nbs.sk
  3. Euro Introduction in Slovakia. Ex-Post Citizen Survey, Flash Eurobarometer 259, http://ec.europa.eu/public_opinion/topics/euro_en.htm
  4. Introduction of the Euro in the New Member States, Flash Eurobarometer 2007-2010, http://ec.europa.eu/public_opinion/topics/euro_en.htm
  5. J. Klučka, S. Strelcová, E. Lelákov, Introduction of Euro in the Slovak Republic - Risks and Challenges, "Megatrend Review. The international review of applied economics" 2010, No. 2 (7).
  6. National Euro Changeover Plan for the Slovak Republic, Ministerstvo Financií Slovenskej Republiky, Národná Banka Slovenska, April 2008, http://www.nbs.sk
  7. J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstw z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 41.
  8. Wprowadzenie euro kosztowało Słowację 0,5 proc. PKB, "Gazeta Prawna", 3.04.2010, http://biznes.gazetaprawna.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu