BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chluska Jolanta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Polityka rachunkowości w Rosji i w Polsce : wybrane aspekty
Accounting Policy in Russia and in Poland : Chosen Aspects
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2011, t. 60, nr 116, s. 43-56, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rachunkowości, Rachunkowość, Rachunkowość w przedsiębiorstwie
Accounting policy, Accounting, Accounting in enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Rosja
Poland, Russia
Abstrakt
Polityka rachunkowości powinna stworzyć warunki prezentacji prawdziwego, rzetelnego i wiernego obrazu działalności przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym. Odbiorcy informacji płynących z systemów rachunkowości oczekują, że będą one prawidłowe i pozwolą im podjąć właściwe decyzje gospodarcze, na przykład dotyczące alokacji środków finansowych. Artykuł charakteryzuje zasady ustalania polityki rachunkowości w Rosji, podkreślając różnice w porównaniu z zasadami przewidzianymi w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Accounting policy should provide conditions for presenting in financial statements a true and fair view of the financial position and performance of a business entity. The users of accounting information expect that it will be useful and will enable them to make right business decisions, e.g. decisions on allocation of financial resources. The article describes the rules for establishing the accounting policy in Russia, underlining the differences between those rules and the principles adopted in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федера-11,ии на среднесрочную перспективу, одобрена приказом Минфина России от I июля 2004 г. № 180.
 2. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, z późn. zmian.
 3. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверждены приказом Минфина России от 13.06.1995 № -19.
 4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утверждены приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н, с изменениями от 07 мая 2003 г. № 38н, от 18 сентября 2006 г. № 115н.
 5. Положение по бухгалтерскому учету „Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утверждено приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, от 18.09.2006 N 115н.
 6. Положение по бухгалтерскому учету „Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утверждено приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н.
 7. Положение по бухгалтерскому учету „Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01), утверждено приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н, с изменениями от 27.11.2006 № 156н, от 26.03.2007 № 26н.
 8. Положение по бухгалтерскому учету „Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, с изменениями от 11.03.2009 № 22н.
 9. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утверждено приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, с изменениями от 30.12.1999 № 107н, от 24.03.2000 № 31н, от 18.09.2006 N 116н, część IV.
 10. Положения по бухгалтерскому учету, www.minfin.ru/ru/accounting/accountingAegislation/positions/ (dostęp 10.08.2010).
 11. Типовая межотраслевая форма № М-7 утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а.
 12. Федеральный закон „О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 N 129-ФЗ.
 13. Харченко О. Н., Сазина А. А. (2008), Бухгалтерский учет. Модуль 1. Теория бухгалтерского учета, Сибирский Федеральный Университет, Красноярск.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu