BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalczyk Leszek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Wyjściowe definiowanie wartości ekspozycji marki w marketingu sportowym
Initial Designation of the Value of Brand Exposure in Sports Marketing
Źródło
Marketing i Rynek, 2011, nr 6, s. 27-32, tab.
Słowa kluczowe
Wartość marki, Marketing sportowy, Badania ankietowe
Brand value, Sports marketing, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie propozycji narzędzi służących do pomiaru nośności marketingowej sportowców. Stosując klasyczną definicję marketingu sportowego, analizie poddano elementy związane z rynkowym uwarunkowaniem pozycji produktów i przedsiębiorstw realizowanych z wykorzystaniem sportowych kanałów nośności marketingowej. Ponieważ koszty marketingu stanowią znaczną pulę wydatków w finansach przedsiębiorstw, istotne staje się poprawne zdefiniowanie celowości tych wydatków oraz ukierunkowanie ich na konkretne dyscypliny sportu (sportowców). Sport jest jednym z najbardziej nośnych medialnie towarów, w związku z czym obecność marketingowa przedsiębiorstw wydaje się celowa dla kształtowania poziomu informacji zarówno o firmie, jak i – przede wszystkim – o jej produktach. Pozabiznesowym celem udziału przedsiębiorstw w sporcie jest działalność sponsorska. W wypadku sportu następuje więc połączenia działalności marketingowej przedsiębiorstwa z działalnością sponsorską. Proponowane w niniejszym artykule narzędzia oceny wartości marki są ujmowane z punktu widzenia podmiotu rozpoczynającego działalność sponsorską. Artykuł omawia propozycję narzędzi pomiaru w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The goal of the article is to propose an array of instruments aiming to test the level of marketing popularity of individual athletes. Employing the classical definition of sports marketing, we analyzed certain elements associated with market-conditioning of companies' and products' position via channels of marketing popularity connected with sports. Since marketing costs amount to a significant portion of company expenditures, it is essential to redefine the purpose of such spending and focus it on specific sports disciplines (specific athletes). Since sport is one of the most popular goods in the media, a company's participation in marketing appears to play a key function in defining the information level concerning both the company and, most importantly, its products. A non-business goal of a company's participation in sports is sponsorship. Hence, the sports sphere is where marketing activity and sponsorship meet. The instruments for the assessment of brand value proposed herein are seen from the viewpoint of an entity which is just about to engage in sponsorship. It is in this respect that the article presents its array of proposed evaluative instruments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Balaucci, Marketing in the PC-network, "Brasilian Economical Review" 2007, No. 3.
  2. A. Evans, T. James, A. Tomes, Marketing in UK Sport Associations, "The Services Industries Journal" 1996, April.
  3. M. Maj, Narzędzia wspomagające marketing sportowy. W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Z. Zieliński (red.), Kielce 2010, s. 142.
  4. L. Michalczyk, CSR w pierwszej dekadzie XXI w., "Zeszyty Naukowe TD UJ. Seria: Ekonomia i Zarządzanie" 2010, nr 3.
  5. L. Michalczyk, Wartościowanie powierzchni reklamowej w sporcie, "Zeszyty Naukowe TD UJ. Seria: Ekonomia i Zarządzanie" 2010, nr 4.
  6. L. Michalczyk, Wzorce zachowań w zarządzaniu kształtowaniem wizerunku produktu w marketingu i reklamie, "Zeszyty Naukowe TD UJ. Seria: Ekonomia i Zarządzanie" 2010, nr 1.
  7. www.wikipedia.org, odczyt: 22.12.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu