BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaja-Cieszyńska Hanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Polityka rachunkowości według ustawy o rachunkowości i Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek : analiza porównawcza
Accounting Policies According to International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities and Polish Regulations : a Comparative Analysis
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2011, t. 60, nr 116, s. 57-65, tab., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rachunkowość małego przedsiębiorstwa, Analiza porównawcza, Ustawa o rachunkowości
Accounting policy, International Financial Reporting Standard, Small business, Small enterprises accounting, Comparative analysis, Accounting Act
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Postępujący proces globalizacji oraz internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw, w tym także małych i średnich, wywarły ogromną presję na system rachunkowości. Jako efekt długiej i wytężonej pracy. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała w lipcu 2009 r. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek. Celem niniejszego artykułu jest próba przybliżenia idei koncepcji standaryzacji rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw poprzez porównanie podstawowych rozwiązań dotyczących zasad (polityki) rachunkowości proponowanych przez MSSF dla MSJ z przyjętymi w Uor. Analiza porównawcza została przeprowadzona w trzech odsłonach. W części pierwszej zdefiniowano pojęcie zasad (polityki) rachunkowości, z kolei drugi etap porównań dotyczył procedury zmian w dotychczas stosowanych zasadach (polityce) rachunkowości. Przedmiotem trzeciego (ostatniego) etapu było syntetyczne zestawienie podobieństw i różnic w stosowaniu zasad (polityki) rachunkowości według MSSF dla MSJ i Uor. (abstrakt oryginalny)

The intensified flow of capital, technology, goods, services and human capital between countries caused the need to standardize financial reporting also for small and medium-sized enterprises. In 2009 International Accounting Standards Board (IASB) published International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities as a result of long and complicated research. The study is aimed at exploring the concept of accounting standardization for small and medium-sized enterprises through a comparison of accounting policies in Polish and international regulations. The comparative analysis proceeds in three parts: the first part deals with definition of accounting policies, the second part addresses changes in accounting policies, and the last part shows the most important similarities and differences between Polish and international regulations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. IFRS for SMES (2009): The International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities, IASB, London 2009.
  2. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz.U. 2002 Nr 76, poz. 694, ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu