BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamińska-Blichowska Teresa (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Skutki przemian w światowej gospodarce surowcowej dla krajów Trzeciego Świata
The Consequences of Changes in World Commodity Economy for the LDCs
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1990, vol. 33, s. 101-113, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka surowcowa, Rynek surowców, Handel międzynarodowy, Rozwój gospodarczy, Kraje najsłabiej rozwinięte
Raw materials economy, Materials market, International trade, Economic development, Least developed countries
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Kraje Trzeciego Świata
Third World's countries
Abstrakt
Pod wpływem przemian strukturalnych, związanych z nową epoką postindustrialną, zaobserwowano w uprzemysłowionym świecie zmiany zapotrzebowania na surowce i energię. Produkcja surowców przestała być motorem postępu i wzrostu gospodarczego. Fakt ten miało konsekwencje dla rozwoju gospodarczego surowcowych krajów słabo rozwiniętych. Zmniejszająca się rola surowców dla gospodarki światowej znalazła swoje odbicie w spadku ich znaczenia w handlu międzynarodowym. Kraje rozwijające się odczuły w związku z tym coraz słabszą pozycję przetargową jako eksporterzy surowców. W pracy omówiono skutki zmniejszenia roli tych krajów. Przedstawiono również możliwości ich restrukturyzacji.

In the 70-ties and 80-ties, the dependence of world economy upon the supply of commodities - mainly the minerals - started to display a decreasing tendency. The industry of highly developed countries has been working out methods of limiting the. consumption of raw materials per unit of product. In consequence, a stabilization of commodity utilization has been observed. This tendency has had significant repercussions for the LDCs, the economy of which had traditionally depended on the export of commodities. The reduced demand for raw materials requires and adaptation of LDCs' economies to the new situation. The paper discusses the consequences of reduced role of the LDCs in international trade, in the form of halting their development. Also the possibilities are presented of the restructuring of their - economies, the objective of which ought to lie in enhanced independence of internal growth from the cyclical situation at the world commodity market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adams J. A. S., 1969, New Ways of Finding Minerals, w: "Resources and Man", Baltimore.
  2. Dembowski J., 1935, Zmiany w strukturze gospodarki krajów uprzemysłowionych OECD i ich wpływ na zapotrzebowanie na podstawowe materiały i energię, SGPiS, Warszawa.
  3. Hübner D., 1986, Kraje rozwijające się a globalny charakter kryzysu, "Sprawy Międzynarodowe" nr 9.
  4. Paszyński M., 1979, Kraje rozwijające się w międzynarodowym podziale pracy, "Ekonomista" nr 1.
  5. Sutulov A., 1972, Minerals in World Affairs, University of Utah Press.
  6. The Role and Princisples of Multinational Corporations, 1982, Working Papers, UN Centre on Transnational Corporations, New York.
  7. Trade and Development Raport, 1985, GATT, Geneva.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu