BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karska Alina (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Czasowe i przestrzenne aspekty procesów dyfuzji innowacji
The Time and Space Aspects of the Process of Innovation Diffusion
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1990, vol. 33, s. 157-167, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Dyfuzja, Procesy innowacyjne, Bariery wzrostu gospodarczego
Diffusion, Innovation processes, Barriers to economic growth
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę procesu dyfuzji innowacji. Omówiono wkład nauk społecznych do badań nad procesami dyfuzji. Następnie podkreślono znaczenie tych cech innowacji, które wpływają na przebieg procesów dyfuzyjnych. Przedstawiono proces przestrzennej dyfuzji innowacyjnej.

The paper contains an analysis of innovation diffusion process in time and space approach. In the beginning fragment, the contribution made by social sciences to the study over diffusion processes is discussed. Next, those features of innovations were stressed which influence the course of such processes. The model of diffusion; has been presented, which is most often applied in the description of innovation diffusion in temporal approach. The consequences have been indicated of the utilization of mean information field (MIF) to describe the spatial diffusion, through comparison with the wave model of the diffusion process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dramowicz K., 1976, Model dyfuzji i łańcuchy Makowa w analizie przestrzennej, Warszawa.
 2. Gałęski B., 19J1, Innowacje a społeczność wiejska, Warszawa.
 3. Hudson J. C., 1975, Obszary kulturowe, regionalizm oraz dyfuzja przestrzenna, Warszawa.
 4. Jagielski A., 1979, Geografia ludności, Warszawa.
 5. Kamiński Z., 1982, Przestrzenna dyfuzja innowacji rolniczych U AM, Poznań.
 6. Łoboda J., 1975, Wprowadzenie do teorii dyfuzji przestrzennej, Warszawa.
 7. Łoboda J., 1983, Rozwój koncepcji i modeli przestrzennej dyfuzji innowacji, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 585, Studia Geograficzne XXXVII, Wrocław.
 8. Maik W., Parysek J., 1979, Klasyfikacja i charakterystyka barier wzrostu w gospodarce przestrzennej, „Biuletyn" KPZK PAN, Warszawa.
 9. Poznański K., 1979, Innowacje w gospodarce kapitalistycznej, Warszawa.
 10. Rogers E. M., 1962, Diffusion of Innovation, New York.
 11. Słownik języka polskiego, 1978, Warszawa.
 12. Tabin M., 1971, Matematyczne modele dyfuzji społecznej i możliwości ich wykorzystania [w:] Metody matematyczne w socjologii, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu