BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Jacek (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Kiedy powstał marketing?
When Marketing was Established?
Źródło
Marketing i Rynek, 2011, nr 6, s. 2-9, tab.
Słowa kluczowe
Marketing, Teoria marketingu, Przegląd literatury
Marketing, Marketing theory, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule dokonano krytycznej oceny koncepcji „marketingowej rewolucji” R.J. Keitha zakładającej, iż rozwój marketingu odbywał się w oparciu o fazę produkcyjną, sprzedażową, marketingową i marketingowej kontroli. Ta popularna od początku lat 60. XX w. koncepcja stanowi źródło powszechnie obowiązującej wiedzy na temat historii marketingu dostępnej w popularnych leksykonach i wprowadzających podręcznikach z zakresu dyscypliny. Odwołując się do poświęconych jej badań historycznych, wykazano, iż nie posiada ona naukowego uzasadnienia. Podkreślono, iż z tego powodu nie powinna ona być wykorzystywana jako kryterium oceny jakości prac naukowych z zakresu marketingu. (abstrakt oryginalny)

In this article critical evaluation of R.J. Keith’s „marketing evolution” conception was conducted, assuming that the process of marketing development was made based on production phase, sales phase, marketing and marketing control phases. That popular since the sixties of the twenty century conception is the source of commonly used knowledge on marketing history accessible in popular lexicons and introductory books on that discipline. Referring to the historical researches on that subject, it was shown, that conception does not have scientific justification. It was highlighted that because of that reason, it should not be used as a criterion of scientific dissertations’ quality marking on marketing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Bartels, The Identity Crisis in Marketing, "Journal of Marketing" 1974, No. 4.
 2. R.A. Fullerton, How Modern Is Modern Marketing? Marketing's Evolution and the Myth of the 'Production Era', "Journal of Marketing" 1988, January.
 3. S.C. Hollander, The Marketing Concept. A Dèjá Vu. W: Marketing Management Technology as a Social Process, G. Fisk (red.), Preager, New York 1986, s. 3-29.
 4. D.G.B. Jones, Historiographic Paradigms in Marketing. W: Marketing, vol. 1, S.C. Hollander, K.M. Rassuli (red.), Edvard Elgar Publishing, Hants 1993, s. 136-145.
 5. D.G.B. Jones, A.J. Richardson, The Myth of the Marketing Revolution, "Journal of Macromarketing" 2007, No. 1.
 6. D.G.B. Jones, E.H. Shaw, A History of Marketing Thought. W: Handbook of Marketing, B.A. Weitz, R. Wensley (red.), Sage Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi 2002, s. 40.
 7. J. Kamiński, Historyczna samoświadomość marketingu, "Marketing i Rynek" 2010, nr 10.
 8. R.J. Keith, The Marketing Revolution, "Journal of Marketing" 1960, No. 3.
 9. Kompendium wiedzy o marketingu, B. Pilarczyk, H. Mruk (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 12.
 10. H. Lamdreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 158.
 11. Leksykon marketingu, J. Altkorn, T. Kramer (red.), PWE, Warszawa 1998, s. 143.
 12. E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2009, s. 37.
 13. F. Misiąg, Marketing w transformowanej gospodarce. W: Marketing. Przełom wieków. Paradygmaty i zastosowania, K. Mazurek Łopacińska, A. Styś (red.), Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 65.
 14. A.W. Shaw, An Approach to Business Problems, Harvard University Press, Cambridge 1916, s. 6.
 15. A.W. Shaw, Some Problems in Market Distribution, "The Quarterly Journal of Economics" 1912, No. 4.
 16. E.H. Shaw, D.G.B. Jones, A History of Schools of Marketing Thought, "Marketing Theory" 2005, No. 5.
 17. Zarządzanie marketingowe. Podstawy teoretyczne, węzłowe specjalizacje badawcze, L. Żabiński (red.), Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2004, s. 36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu