BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaja Stanisław, Jakubczyk Zbigniew
Tytuł
Wybrane aspekty eksploatacji zasobów odnawialnych o charakterze dóbr publicznych : uwagi wprowadzające
Some Problems of Depletion of Renewable Resources
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (3), 1997, nr 733, s. 134-142, rys.
Słowa kluczowe
Zasoby naturalne odnawialne, Dobra publiczne, Eksploatacja, Lasy
Renewable natural resources, Public goods, Exploitation, Forests
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu chcielibyśmy zwrócić uwagę na niektóre aspekty gospodarowania zasobami odnawialnymi. Badanie wykorzystania zasobów odnawialnych, w porównaniu do teorii zasobów nieodnawialnych, wymaga włączenia jednego istotnego czynnika, jakim jest możliwość ich regeneracji. O ile eksploatacja surowców wyczerpywalnych odbywa się według zasady: większe zużycie dzisiaj, mniej na jutro" (substytut to jednak inna substancja), to w przypadku zasobów odnawialnych istnieje więcej wariantów wyboru. Problem eksploatacji zasobów odnawialnych łączy się z efektami zewnętrznymi, a zwłaszcza z pojęciem dóbr publicznych. Oba bowiem zjawiska wywołują rozbieżności między kosztami prywatnymi i społecznymi. Rozbieżności te mają jednak różnorodny charakter. W przypadku efektów zewnętrznych można je likwidować dzięki właściwemu wyznaczaniu podatków i subsydiów. Można to wykonać na podstawie teorematu Coase'a lub podatku Pigou. Przypadek dóbr publicznych jest szczególny. Polega on na tym, że ich konsumpcja musi być traktowana łącznie i egalitarnie ("po równo"). (fragment tekstu)

The paper has presented a selected elements of theory of renewable resources depletion. Authors concentrated on public goods problem. They have presented a sustainable yield curve model and a model of optimal forest exploitation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Averbach A.J., Feldstein M. red.: Handbook of public economics. Amsterdam-New York-Oxford 1985, s. 443.
 2. Chojnowski W.: Kierowanie adaptacyjne procesem kształcenia. [w:] Elementy cybernetyki w pedagogice. Opole: WSP 1990.
 3. Clark C.W.: Bioekonomika matematyczna - optymalne gospodarowanie zasobami odnawialnymi. [w:] Środowisko - społeczeństwo - gospodarka (Wybór przekładów z literatury anglosaskiej), Kraków 1992, s. 36-37.
 4. Czaja S., Fiedor B., Jakubczyk Z.: Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii. Białystok-Kraków: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 1993.
 5. Czaja S., Hałasa M.J.: Rozwój energetycznej teorii wartości. Wybrane problemy teoriopoznawcze i metodologiczne. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 733. Wrocław: 1997.
 6. Czaja S., Jakubczyk Z., Piotrowicz H.: Pojęcie zasobów naturalnych i środowiska przyrodniczego (naturalnego) w teorii wzrostu gospodarczego. Próba przeglądu i klasyfikacji. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 489. Wrocław 1989.
 7. Czaja S.: Teoriopoznawcze i metodologiczne konsekwencje wprowadzenia prawa entropii do teorii ekonomii. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej (w przygotowaniu).
 8. Hardin G.: Tragedia dóbr wspólnych. [w:] Środowisko - społeczeństwo - gospodarka. (Wybór przekładów z literatury anglosaskiej). Kraków 1992, s. 104.
 9. Lloyd W.F.: Two lectures on the checks to population. Oxford University Press 1833. [w:] G. Hardin: Tragedia dóbr wspólnych. W: Środowisko - społeczeństwo - gospodarka (Wybór przekładów z literatury anglosaskiej). Kraków 1992, s. 95 i nast.
 10. Śleszyński J.: Gospodarowanie zasobami środowiska przyrodniczego. Warszawa 1990.
 11. Variana H.R.: Intermediate microeconomics. A modem approach. New York-London 1987, s. 204-208.
 12. Wonnacott P., Wonnacott R.: Economics. New York: McGraw-Hill 1986, s. 601.
 13. Żylicz T.: Ekonomia wobec problemów środowiska przyrodniczego. Warszawa: PWN 1989, s. 82 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu