BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaja Stanisław, Hałasa Jolanta Małgorzata
Tytuł
Rozwój energetycznej teorii wartości : podstawowe problemy teoriopoznawcze i metodologiczne
The Development of Energy Theory of Value : Basic Theoretical and Methodological Problems
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (3), 1997, nr 733, s. 143-157, rys.
Słowa kluczowe
Teoria wartości, Teoria ekonomii
Value theory, Economic theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
Perspektywy rozwoju energetycznej teorii wartości związane są bezpośrednio z dwoma procesami. Z jednej strony wyznacza je zasięg i głębokość ekologizacji współczesnej teorii ekonomii. Z drugiej o szansach rozwoju decydować będzie zdolność samej teorii do przełamywania (rozwiązywania) jej wewnętrznych pojęciowych, interpretacyjnych i obliczeniowych niedoskonałości. Jeżeli zatem procesy ekologizacji/fizykalizacji współczesnej ekonomii będą dostatecznie głębokie, a możliwości samodoskonalenia energetycznej teorii wartości dostatecznie duże, możemy wówczas oczekiwać wzrostu znaczenia energetycznej interpretacji wartości we współczesnej myśli ekonomicznej. (fragment tekstu)

The paper has presented basic problems of development of energy theory of value. Authors analysed this question against a background of development of theory of value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bailey S.: A critical dissertation of the nature, measure and causes of value. Sheffield 1825.
 2. Blumin I.: Szkoła subiektywna w burżuazyjnej ekonomii politycznej. Warszawa: PWN 1965.
 3. Czaja S.: Makroekonomiczna funkcja produkcji i jej krytyka w ekonomii postkeynesowskiej i marksistowskiej. Wrocław 1989 (maszynopis).
 4. Czaja S.: Teoriopoznawcze i metodologiczne konsekwencje wprowadzenia prawa entropii do teorii ekonomii. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej (w przygotowaniu).
 5. Dobb M.: Teorie wartości i podziału od Adama Smitha. Warszawa: PWE 1976, s. 108.
 6. Edgeworth F.Y.: Mathematical psychics. London 1884.
 7. Georgescu-Roegen N.: The entropy law and the economic process. New York 1971.
 8. Herendeen R.A.: Challenges to ecologists and economist for the merging of their work for policy decisions. [w:] Integration of economy and ecology. An outlook for the eighties, proceedings from the Wallenberg Symposia. Red. A.M. Jonsson, Stockholm 1984, s. 105-109.
 9. Kierunki rozwoju współczesnej ekonomii. Red. B. Fiedor. Wrocław 1992, s. 34-38.
 10. Longfield M.: Lectures on political economy. London 1834.
 11. Senior W.N.: An outline of the science of political economy. London 1836.
 12. Martinez-Alier J.: Ecological economics, energy environment and society. London: Blackwell 1987.
 13. Norgaard R.B.: Thermodynamic and economic concepts as related to resource-use policies: synthesis. "Land Economics" August 1986, s. 325-328.
 14. Odum H.: Environment, power and society. New York 1971.
 15. Odum H.T.: Environment, power and society. New York: Wiley 1971.
 16. Pillet G., Verges J.: Measures for economic solution to environmental problems II. [w:] G. Bora, R. Costanza, P. Dasgupta, B. Rhode (red.): Environmental economics (Preliminary version of the textbook), Vienna Centre, Vienna 1988, rozdz. 16.
 17. Punti A.: Some limit of the energy value in natural resources accountancy. Paper presented at the Second Vienna Centre Conference on Economics and Ecology, Barcelona 1987.
 18. Schumpeter J.: History of economic analysis. London 1954, s. 238.
 19. Smith A.: Bogactwo narodów. Warszawa 1956, t. I, s. 65.
 20. Stigler G.J.: Production and distribution. New York 1941, s. 320.
 21. Żylicz T.: Ekonomia wobec problemu środowiska przyrodniczego. Warszawa: PWN 1989, s. 167-182.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu