BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fedorowicz Zdzisław (Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie)
Tytuł
Droga do Eurolandu
Źródło
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Finanse, 2005, s. 15-24, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Euro, Integracja monetarna Europy, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Europejski Mechanizm Kursowy (ERM II)
Euro, European monetary integration, Economic and Monetary Union (EMU), Exchange Rate Mechanism (ERM II)
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Od 1 maja 2004 r. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, ale nasze członkostwo w tym ugrupowaniu integracyjnym jest niepełne. Traktat akcesyjny nakłada na Polskę (podobnie jak i na inne nowe kraje członkowskie) zobowiązanie do podejmowania działań zmierzających do spełnienie warunków uzyskania członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW).to znaczy do przystąpienia do strefy euro. Do momentu tego przystąpienia nasze członkostwo w Unii Europejskiej jest niepełne, a część naszych praw i obowiązków wynikających z członkowska jest zawieszona czy odroczona (derogowana). Wejście do Eurolandu nie jest więc dla naszego kraju przedmiotem swobodnego wyboru. Prawo opcji między wejściem do unii walutowej a pozostaniem na zewnątrz niej zastrzegły sobie w negocjacjach z pozostałymi krajami dawnej Piętnastki tylko Wielka Brytania i Dania. Szwecja nie weszła do unii walutowej dlatego, iż nie spełniała (i nie spełnia nadal) kryterium dwuletniego stażu w europejskim mechanizmie kursowym II (ERM II), który musi poprzedzać wejście do Eurolandu. Dla Polski natomiast dążenie do wejścia do unii walutowej jest zobowiązaniem traktatowym. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratkowski A., Przyszłość złotego, „Rzeczpospolita" 23.02.2002.
 2. Christl J„ Just Ch., Regional Monetary Arrangements - Are Currency Unions the Way Forward?, Oesterreichische Nationalbank Working Paper 92, Wien 2004.
 3. Euro w Polsce w 2009 r. „Rzeczpospolita", 21.03.2005.
 4. Frankel J. A., No Single Currency Regime is Right for All Countries or at All Times, BER Working Paper No 7338, Cambridge Ma, 1999.
 5. Lutkowski K., Zadania i dylematy polityki pieniężnej po akcesji Polski do UE, kwartalnik Instytutu Zarządzania Ryzykiem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie „Zarządzanie Ryzykiem" 2004, nr 1.
 6. Powinniśmy określić datę wprowadzenia euro, „Rzeczpospolita", 16.02.2005.
 7. Stasik D., Kto gra silnym złotym, „Newsweek Polska", 27.02.2005.
 8. Stasik D., Przyśpieszenie, „Newsweek Polska", 13.02.2005.
 9. Sulmicki J., Ryzyka towarzyszące wchodzeniu Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, kwartalnik WSUiB „Zarządzanie ryzykiem" 2004, nr 1.
 10. Trzeba pamiętać, „Trybuna", 26-27.02.2005.
 11. W dół, a nie w górę, „Rzeczpospolita", 16.02.2005.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu