BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślukowski Maciej (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Koncepcje finansów publicznych Unii Europejskiej
Źródło
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Finanse, 2005, s. 35-42, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Polityka budżetowa, Budżet UE
Public finance, Economic and political integration of Europe, Budgetary policy, EU budget
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie głównych teorii integracji politycznej państw, modeli koordynacji polityk budżetowych państw integrujących się w warunkach unii gospodarczej i walutowej oraz wskazanie, które modele koordynacji polityk budżetowych mogą mieć zastosowanie w poszczególnych teoriach integracji politycznej. W opracowaniu autor podjął również próbę odpowiedzi na pytanie, które z przedstawionych koncepcji powinny mieć zastosowanie w Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiec J., Unia ekonomiczna i monetarna, AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 2. Bożyk P., Misala J., Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa 2003.
 3. Bógdał-Brzezińska A., Neofunkcjonalne i neorealistyczne koncepcje Unii Europejskiej oraz ich charakterystyka, w: Unia Europejska. Nowy typ wspólnoty międzynarodowej, red. E. Haliżak, S. Parzymies, Oficyna Wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2002.
 4. El-Agra A.M., The European Union. History, Institutions, Economics and Policies, Prentice Hall Europe 1998.
 5. El-Agraa A.M., Economics of the European Community, Philip Allan 1990.
 6. Federalizm. Teorie i koncepcje, red. W. Bokajło, UW, Wrocław 1998.
 7. Hitiris T., European Union Economics, Prentice Hall 2002.
 8. Huffschmid J., Progressive Fiscal Policies, www.memo-europe.uni-bremen.de
 9. Inman R.P., Rubinfeld D.L., Rethinking Federalism, ..Economic Perspectives" 1997, Vol. 11, No 4.
 10. Integracja Europejska, red. A. Marszałek, PWE, Warszawa 2004.
 11. Kinsky F., Federalizm. Model ogólnoeuropejski, WAM, Kraków 1999.
 12. Kosiarski J., Niemieckie koncepcje Unii Europejskiej,™-. Unia Europejska. Nowy typ wspólnoty międzynarodowej, red. E. Haliżak S. Parzymies, Oficyna Wyd. ASPAR-JR, Warszawa 2002.
 13. Mrozek J., Teorie integracji regionalnej a Wspólnota Europejska, „Sprawy Międzynarodowe" 1991, nr 9.
 14. Nicoll W, Salmon T.C., Zrozumieć Unię Europejską, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
 15. Oates W, Federalizm and Government Finance, w: Modem Public Finance, red. J.M. Quigley, E. Smolensky, Harvard University Press, Cambridge 1994.
 16. Report of the Study Group on the Role of Public Finance in European Integration, red. D. MacDougall, Brussels 1977, Vol. 1.
 17. Rosamond B., Theories of European Integration, Macmillan 2000.
 18. Tax co-coordination in the European Union, European Parliament, ECON (2000) 125.
 19. Taxation in Europe: recent developments, European Parliament Working Papers, ECON (2003) 131.
 20. The Coordination of National Fiscal Policies in the Context of Monetary Union, European Parliament Working Papers 1996, Economic Affairs Series, No 6.
 21. Usher J.A., EC Institutions and Legislation, Longman, London 1998.
 22. Walsh C, Fiscal federalism: An overview of issues and a discussion of their relevance to the European Community, „ European Economy" 1993, No 5.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu