BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaja Stanisław, Forlicz Stefan
Tytuł
Procedury wyznaczania dziedziny i ekstremów lokalnych funkcji produkcji zadanej eksperymentalnie
The Local Extreme and Domain in Empirical Production Function : Some Fixing Procedures
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (2), 1997, nr 730, s. 41-48
Słowa kluczowe
Modele ekonomiczne, Teoria ekonomii, Funkcja produkcji, Zbiory przybliżone
Economic models, Economic theory, Production function, Rough sets
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaproponowana powyżej metoda określania dziedziny funkcji produkcji pozwala nieco pełniej, naszym zdaniem, wykorzystać otrzymane na podstawie obserwacji dane empiryczne opisujące efekty produkcyjne (zmienna objaśniana w modelu funkcji produkcji) i nakłady poszczególnych czynników wytwórczych (zmienne objaśniające). Jest ona przydatna zarówno dla funkcji o charakterze makroekonomicznym (agregującym poszczególne wielkości), jak i mikroekonomicznym. Również postać analityczna (klasa) funkcji produkcji nie jest barierą jej wykorzystania. Za pomocą tej metody możemy zatem określać dziedzinę funkcji produkcji typu Cobba-Douglasa, CES, VES, kinetycznych itd. Oparty na zaproponowanej metodzie określania dziedziny funkcji zadanej eksperymentalnie sposób szukania położenia ekstremów lokalnych może natomiast stanowić punkt startowy aktywnego algorytmu poszukiwania ekstremów na całej dziedzinie funkcji produkcji, skracając procedurę jego realizacji i łącząc ją z obserwacjami empirycznymi. (fragment tekstu)

The paper has presented some problems in empirical production function models. Authors show fixing procedures for the local extreme and domain of these models. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Forlicz S.: Algorytm wyznaczania przybliżonego położenia ekstremów lokalnych funkcji (wielu zmiennych) zadanej eksperymentalnie. Wrocław: AE 1985."Prace Naukowe АЕ we Wrocławiu", nr 281, s. 135-137.
  2. Forlicz S.: O wyznaczaniu dziedziny funkcji (wielu zmiennych) zadanej eksperymentalnie. Wrocław: AE 1982. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 215, s. 221-224.
  3. Forlicz S.: Zastosowanie metod aproksymacji stochastycznej do badania dziedziny i własności ekstremalnych funkcji ciągłych w przestrzeni 'R'. AE Wrocław 1981 (rozprawa doktorska), maszynopis.
  4. Siedlecka U., Siedlecki J.: Wyznaczanie dopuszczalnych wartości zmiennych objaśniających. "Przegląd Statystyczny" 1976 nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu