BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matusewicz Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Polska w Unii Gospodarczej i Walutowej : koszty i zagrożenia związane z rezygnacją z autonomicznej polityki pieniężnej
Źródło
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Finanse, 2005, s. 51-61, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Euro, Integracja monetarna Europy, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Polityka pieniężna, Polityka budżetowa, Strefa euro
Euro, European monetary integration, Economic and Monetary Union (EMU), Monetary policy, Budgetary policy, Eurozone
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Od 1 maja 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Aby mogła stać się w pełni członkiem Wspólnoty, musi przystąpić do Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW), co jest jednoznaczne z zastąpieniem złotego przez euro. Nie uzyskaliśmy specjalnego statusu kraju członkowskiego (opt-out clause), który umożliwia nam niewstępowanie do Eurolandu. Dania i Wielka Brytania wynegocjowały w traktacie z Maastricht, że nie będą czasowo wprowadzać u siebie euro i w związku z tym zachowają niezależną politykę pieniężną oraz walutę narodową tak długo, jak będzie wymagał tego ich interes gospodarczy. Utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej w ramach Unii Europejskiej to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń w nowożytnej Europie. Jest to krok w kierunku pełnej integracji gospodarczej, jak również politycznego zjednoczenia starego kontynentu. Doniosłość tego faktu i jego bezprecedensowy charakter polega na tym, iż w przeszłości próby wprowadzenia wspólnego pieniądza na terenie Europy (np. utworzenie w drugiej połowie XIX wieku Łacińskiej Unii Walutowej czy też Skandynawskiej Unii Walutowej) nie miały nigdy tak ogromnego zasięgu terytorialnego, a również skutki gospodarcze i polityczne nie były nigdy tak znaczące. Ten rodzaj integracji europejskiej jest naturalnym i logicznym następstwem dotychczasowych procesów gospodarczych, jakie zachodziły i zachodzą w Europie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień A., Optymalny obszar walutowy. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 1988.
 2. Borowski J., Polska i UGW: optymalny obszar walutowy?, „Materiały i Studia" z. 115, NBP, Warszawa 2000.
 3. Borowski J., Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, NBP, Warszawa 2004.
 4. Bukowski S., Teoretyczne podstawy i realizacja unii monetarnej krajów członkowskich wspólnot europejskich. Szanse i zagrożenia dla Polski, PR, Radom 2003.
 5. European Central Bank, Annual Report, 2002.
 6. Eurostat, “European Economy" 2004, No 6.
 7. Hołdy A., Bunt w nauce, „Gazeta Wyborcza", 4-5.09.2004.
 8. Lutkowski K., Uwagi o strategii monetarnej Polski na drodze do Unii Europejskiej i do obszaru euro „Zarządzanie Ryzykiem" 2003, nr 3.
 9. Małecki W., Perspektywy przyjęcia przez Polskę wspólnej europejskiej waluty - szanse i zagrożenia, „Zarządzanie Ryzykiem" 2003, nr 3.
 10. OECD, “Economic Outlook. Economics", December 2001, Vol. 2, No 70.
 11. OECD, “Economic Outlook. Economics", June 2002, Vol. 1, No 71.
 12. Program Konwergencji, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004, Warszawa kwiecień 2004, www.mf.gov.pl
 13. Raport: Racjonalizacja wydatków społecznych, Zielona księga, MGPiPS.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu