BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stabryła Katarzyna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Instytucje kontroli finansowej Unii Europejskiej
Źródło
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Finanse, 2005, s. 83-91, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Instytucje kontrolne, Kontrola finansowa, Zarządzanie finansami
Control authorities, Financial control, Financial management
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
European Union (EU), European Court of Auditors, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Abstrakt
Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej jest ściśle związana z koniecznością zapewnienia właściwego funkcjonowania jednolitego rynku. Środkiem do stworzenia właściwej ochrony stało się skoordynowanie działań instytucji krajowych i wspólnotowych. Zgodnie z art.280 Traktatu o Wspólnotach Europejskich każde państwo członkowskie jest zobowiązane do ochrony interesów finansowych Wspólnot i do walki z nadużyciami finansowymi w takim samym stopniu, w jakim chroni własne interesy finansowe. Zarządzanie finansami w Unii Europejskiej, głównie budżetem ogólnym UE z powodu złożoności jej struktury należy do bardzo trudnych zadań. Wymaga bowiem zaangażowania nie tylko instytucji wspólnotowych, ale również państw członkowskich i innych krajów korzystających z finansowej pomocy unijnej. Analizując przepływy finansowe w obrębie Unii i jej beneficjentów, nietrudno zauważyć, że liczba korzystających z pomocy oraz złożoność i różnorodność struktur administracyjnych w każdym kraju, wymaga bardzo precyzyjnego i sprawnego działania systemu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brehon N.T.,Le budget de I'Europe, LGDJ, Paris 1997.
 2. Europejski Trybunał Obrachunkowy - poprawa zarządzania finansami Unii Europejskiej, Wspólnoty Europejskie, Luksemburg 2004.
 3. Information supporting the Court of Auditor's Opinion no 2/2004 on the 'single audit' model (and a proposal for a Community internal control framework), 2004/C 107/01.
 4. Jones K., Zarządzanie Unią pod lupą rewidentów, „Dialog Europejski" 1998, nr 3.
 5. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E., Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001.
 6. Laffan B., The finances of the European Union, St. Martins Press, Inc., New York 1997.
 7. Ochrona interesów finansowych UE w Polsce, Ministerstwo Finansów, Biuro Międzynarodowych Relacji Skarbowych, Warszawa 2003.
 8. Opinion no 2/2004 of the Court of Auditors of the European Communities on the 'single audit' model (and a proposal for a Community internal control framework), 2004/C 107/01.
 9. Protection of the Community's financial interests, Presentation of the Green Paper on the European Public Prosecutor, European Parliament, Strasbourg, December 2001.
 10. Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF).
 11. Report of the European Anti-Fraud Office, Fifth Activity Report for the year ending June 2004.
 12. Ruszkowski J., Górnicz E., Żurek M., Leksykon integracji europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 13. The fight against fraud and transnational crime: OLAF and international cooperation, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2003.
 14. Traktat o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej, OJ C 325/2002 z 24 grudnia 2002 (wersja skonsolidowana uwzględniająca poprawki Traktatu z Nicei).
 15. Weidenfeld W., Wessels W, Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej, Wyd. „Wokół nas", Gliwice 2002.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu