BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarasek Aleksandra (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Wybrane problemy przeprowadzania analiz finansowych projektów inwestycyjnych finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych na przykładzie EFRR
Źródło
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Finanse, 2005, s. 93-101, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Projekty inwestycyjne, Analiza finansowa, Rozwój regionalny
EU funds, Structural funds, Cohesion Fund, European Social Fund (ESF), European Agriculture Guidance and Guarantee Funds (EAGGF), Investment project, Financial analysis, Regional development
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Głównym celem polityki strukturalnej Unii Europejskiej jest wyrównywanie różnic międzyregionalnych w poziomie życia i w rozwoju gospodarczym pomiędzy najbiedniejszymi a najbogatszymi regionami państw członkowskich, a przez to zwiększenie społecznej i gospodarczej spójności UE. Polityka strukturalna Unii Europejskiej realizowana jest poprzez współfinansowanie za pomocą środków strukturalnych określonych programów i projektów rozwoju regionalnego. Pomoc z funduszy strukturalnych kierowana jest do regionów, których zamożność nie przekracza ustalonej wartości wskaźnika poziomu produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca. Według obecnych regulacji Polska w całości spełnia kryteria zakwalifikowania do finansowania z funduszy strukturalnych, co oznacza możliwość uzyskania wspólnotowego wsparcia na szeroko rozumiany rozwój społeczno-gospodarczy z zasobów funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji, Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik (Fundusze strukturalne - EFRR, Fundusz Spójności, ISPA. www.funduszestrukturalne.gov.pl
  2. Finansowanie Narodowego Planu Rozwoju w latach 2007 -2013, Informacja prasowa, www.mgip.gov.pl (20.01.2005).
  3. Jahns H.,Zasady i system zarządzania środkami strukturalnymi w Polsce w świetle przepisów wspólnotowych, www.funduszestrukturalne.gov.pl
  4. Kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR. Wytyczne, Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Jednostka Monitorująco-Kontrolna EFRR, Warszawa, sierpień 2004.
  5. Prognoza zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski: horyzont 2006,2010, 2013-15, www.mgip.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu