BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rymarczyk Jerzy
Tytuł
Unia Europejska - Japonia : przeciwnicy czy partnerzy?
European Union and Japan : Opponents or Partners?
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (2), 1997, nr 730, s. 92-102
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Wymiana handlowa, Stosunki handlowe, Relacje partnerskie
International trade, Trade exchange, Trade relations, Partner relationships
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Japonia
Japan
Abstrakt
Protekcjonistyczne zachowania Europy wobec Japonii datuję się od lat trzydziestych, kiedy to Japonia - będąc wówczas krajem rozwijającym się - usiłowała walczyć ze światową depresją gospodarczą sprzedając tanie zegarki po cenach dumpingowych. I chociaż kraj ten wyrósł w międzyczasie na drugą potęgę gospodarczą świata, a jej aktualna oferta eksportowa obejmuje nowoczesne, nasycone technologią i cieszące się dużym popytem na rynku światowym produkty, zasiana wówczas nieufność pozostawiła trwałe ślady. Dzisiaj jest ona w dalszym ciągu podsycana przez silną asymetrię na niekorzyść Unii Europejskiej (UE) zarówno w dziedzinie handlu i inwestycji, jak technologii. Od początku lat dziewięćdziesiątych obserwuje się jednak znaczną poprawę wzajemnych stosunków. Zlikwidowano szereg barier handlowych, przez co rynki obu krajów stały się bardziej otwarte. Czy można w takim razie mówić o początku prawdziwego partnerstwa, które w niezbyt odległej perspektywie doprowadzi do zniwelowania nierównowagi istniejącej w wymianie gospodarczej między UE a Japonią? W artykule podjęto próbę odpowiedzi na to pytanie. (fragment tekstu)

The author presents the development of trade exchange between European Community and Japan. It is characterized by Europe's trade deficit that started to grow at the beginning of sixties. Japan's domination is still more remarkable in the capital movement.
Premises to develop more cooperative relations are being currently created by some political activities, the international trade liberalization and certain Japanese undertakings to confine the trade asymmetry. It is, however, quite unlikely to expect Europe's trade deficit vis-a-vis Japan to tall substantially in the next few years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Drifte R.: Japan: Von der writschaftlichen zur politischen Supermacht. "Europa Archiv" 1994, Folge 2, s. 54.
  2. Maruo S.: Die Beziehungen zwischen Japan und der EG. [w:] Die EG in der Weltwirtschaft. Baden-Baden 1987, s. 208.
  3. Preisinger-Monloup M.: Vom Gegner zum Partner. "Europa Archiv" 1994, Folge 13-14, s. 375.
  4. Rymarczyk J.: Protekcjonizm w teorii ekonomii iw polityce handlowej EWG. Wrocław: AE 1992. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 629.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu