BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szwajca Danuta (Politechnika Śląska)
Tytuł
Czy można skutecznie zarządzać reputacją firmy?
It is Possible to Manage the Corporate Reputation Effectively?
Źródło
Marketing i Rynek, 2011, nr 7, s. 8-13, rys.
Słowa kluczowe
Wizerunek pracodawcy, Wartości niematerialne, Ocena przedsiębiorstwa
Employer branding, Intangible asset, Evaluation enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Reputacja firmy jest tym, co myślą o niej różne grupy interesariuszy. Jest czymś ulotnym, amorficznym, podatnym na uszkodzenia, trudnym lub wręcz niemożliwym do utrzymania pod kontrolą. Powstaje więc pytanie, czy można skutecznie zarządzać reputacją? G. Honey sugeruje, że należałoby raczej mówić o zarządzaniu ryzykiem reputacji rozumianym jako luka między oczekiwaniami interesariuszy a działaniami przedsiębiorstwa. Firma może bowiem wpływać na owe oczekiwania, jak również świadomie sterować swoimi działaniami służącymi ich spełnianiu. (abstrakt oryginalny)

Corporate reputation is what they think about her various stakeholder groups. It is something volatile, amorphous, easily compromised, difficult or even impossible to control. So the question is whether you can successfully manage reputation? G. Honey suggests that one should rather talk about the management of reputation risk, defined as the gap between the expectations of stakeholders about company activities. The company may indeed affect these expectations, as well as consciously take control of their actions for their meeting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Budzyński, Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty, Poltext, Warszawa 2003, s. 17.
  2. P.K. Chaney, K.L. Philipich, Shredded Reputation. The Cost of Audit Failure, Working Paper 2003, Vanderbilt University. Cyt. za: F. Krawiec, Kreowanie i zarządzanie reputacją firmy, Difin, Warszawa 2009, s. 57.
  3. Ch.J. Fombrun, C.B.M. van Riel, The Reputation Landscape, "Corporate Reputation Review" 1997, No. 1-2.
  4. "Fortune", 22.03.2010.
  5. R.F. Hartley, Zarządzanie i marketing. Spektakularne sukcesy i porażki, Helion, Gliwice 2004, s. 239-252.
  6. G. Honey, A Short Guide to Reputation Risk, Gower Publishing Limited, England-USA 2009, s. 2-8.
  7. F. Krawiec, Kreowanie i zarządzanie reputacją firmy, Difin, Warszawa 2009, s. 54.
  8. J. Law, P.C. Kalafut, Invisible Advantage - How Intangibles are Driving Business Performance, Perseus Publishing 2002.
  9. P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007, s. 69-70.
  10. Wyciek ropy w Zatoce Meksykańskiej: Huragany uderzyły w kurs akcji BP, Forsal.pl, 25.06.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu