BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarzycka Anna M. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Sagan Mariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Pomiar najlepszych praktyk marketingowych
Best Marketing Practices Measurement
Źródło
Marketing i Rynek, 2011, nr 7, s. 20-23, rys.
Słowa kluczowe
Strategiczna Karta Wyników, Badanie satysfakcji, Praktyka marketingu
Balanced Scorecard (BSC), Satisfaction research, Marketing practice
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu była analiza możliwości pomiaru najlepszych praktyk biznesowych w marketingu. Na postawie badań literaturowych zidentyfikowano następujące sposoby możliwe do zastosowania: strategiczną kartę wyników, badanie satysfakcji klienta, pomiar efektywności działań marketingowych oraz podejście sektorowe. Na zakończenie autorzy zaproponowali procedurę pomiaru najlepszych praktyk marketingowych, uwzględniającą wcześniejsze rozważania na ten temat. (abstrakt oryginalny)

This paper analyses the possibilities of the measurement of the Best Business Practices in marketing. Based on research present in the literature the following indicators have been identified: Strategic Balanced Scorecard, examination of customer’s satisfaction, measurement of marketing effectiveness and sector approach. The article ends with author’s proposition how to modify existing procedures measuring the Best Practices in marketing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Balanced Scorecard a identyfikacja i pomiar najlepszych praktyk, Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH, Warszawa 2008.
  2. M. Düssel, Marketing w praktyce, BC Edu, Warszawa 2009, s. 377.
  3. O.O. Ehinlanwo, M. Zairi, Best Practice in The Car After-sales. An Empirical Study of Ford, Toyota, Nissan and Fiat in Germany, "Business Process Re-Engineering & Management Journal" 1996, No. 3, http://proquest.umi.com
  4. Handbuch Kundenmanagement, A. Töpfer (red.), Springer, Berlin 2008, s. 441.
  5. R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001, s. 28.
  6. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania, T. Żabińska, L. Żabiński (red.), AE, Katowice 2007, s. 159.
  7. Markenmanagement. Mit Best Practice-Fallstudien, H. Meffert, Ch. Burmann, M. Koers (red.), Gabler, Wiesbaden 2002, s. 475-670.
  8. A. Schröder, Spitzenleistungen im F&E-Management, Verlag Moderne Industrie, Landsberg-Lech 2000.
  9. J. Sterne, Best Practice. Measuring Marketing Effectiveness, Synergex 2003, www.synergex.com
  10. D. Woodburn, Engaging Marketing in Performance Measurement, "Measuring Business Excellence" 2004, No. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu