BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Razmus Wiktor (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska), Gorbaniuk Oleg (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Skojarzenia z kategorią produktu jako podstawa personifikacji marki
Product Category Associations as the Basis of Brand Personification
Źródło
Marketing i Rynek, 2011, nr 7, s. 23-33, rys., tab.
Słowa kluczowe
Marka, Produkt, Percepcja produktu, Badania ankietowe, Analizy głównych komponentów
Brand, Product, Product perception, Questionnaire survey, Principal Component Analysis (PCA)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem badań było ustalenie struktury wizerunku produktów opisywanych w terminach cech osobowości. W pierwszym etapie przeprowadzono badania jakościowe, w których zebrano około 10 000 skojarzeń z kategoriami produktów. Następnie najczęściej występujące skojarzenia wykorzystano w badaniach ilościowych, w których wzięło udział 425 studentów. Analiza głównych składowych pozwoliła wyodrębnić najważniejsze wymiary percepcji dyspozycyjnego wizerunku produktów na poziomie indywidualnym i zagregowanym. Z kolei analiza skupień pozwoliła zidentyfikować kategorie produktów, które cechuje największe podobieństwo w procesie ich personifikacji. Opracowano skale do pomiaru dyspozycyjnego wizerunku produktu, które posiadają bardzo dobre wskaźniki rzetelności. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the study was to determine the structure of product image for products described in terms of personality traits. In the first stage qualitative research was conducted, in which approximately 10,000 product category associations were collected. Next, the most frequent associations were used in a quantitative study, in which 425 students took part. Principal component analysis allowed to distinguish the most important perception dimensions of dispositional product image at the individual and aggregated levels. Cluster analysis, in turn, allowed to identify the product categories that were characterized by the greatest similarity in their personification process. Scales with high reliability indices were worked out for the measurement of dispositional product image. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J.L. Aaker, Dimensions of Brand Personality, "Journal of Marketing Research" 1997, No. 3.
 2. A. Angleitner, F. Ostendorf, O.P. John, Towards a Taxonomy of Personality Descriptors in German. A Psycho-lexical Study, "European Journal of Personality" 1990, No. 2.
 3. A. Azoulay, J.N. Kapferer, Do Brand Personality Scales Really Measure Brand Personality? "Brand Management" 2003, No. 2.
 4. R. Batra, P. Lenk, M. Wedel, Brand Extension Strategy Planning. Empirical Estimation of Brand-Category Personality Fit and Atypicality, "Journal of Marketing Research" 2010, No. 2.
 5. M. Bosnjak, V. Bochmann, T. Hufschmidt, Dimensions of Brand Personality Attributions. A Person-Centric Approach in the German Cultural Context, "Social Behavior and Personality" 2007, No. 3.
 6. Z. Chlewiński, Umysł: dynamiczna organizacja pojęć, PWN, Warszawa 1999.
 7. A.M. Degeratu, A. Rangaswamy, J. Wu, Consumer Choice Behaviour in Online and Traditional Supermarkets. The Effects of Brand Name, Price, and Other Search Attributes, "International Journal of Research in Marketing" 2000, No. 1.
 8. P.M.A. Desmet, J.C. Ortíz Nicolás, J.P. Schoormans, Product Personality in Physical Interaction, "Design Studies" 2008, No. 5.
 9. D. Dodni, G.M. Zinkhan, In Search of Brand Image. A Foundation Analysis, "Advances in Consumer Research" 1990, No. 1.
 10. R. Elliott, K. Wattanasuwan, Brand as Symbolic Resources for the Construction of Identity, "International Journal of Advertising" 1998, No. 2.
 11. L.R. Goldberg, An Alternative "Description of Personality". The Big-Five Factor Structure, "Journal of Personality and Social Psychology" 1990, No. 6.
 12. O. Gorbaniuk, E. Czarnecka, M. Chmurzyńska, Taxonomy of Person-Descriptive Terms in Polish. A Psycho-Lexical Study, "Current Problems of Psychiatry" 2011, No. 1 (w druku).
 13. O. Gorbaniuk, K. Ostrowska, Wymiary personifikacji marki, "Marketing i Rynek" 2008, nr 10.
 14. O. Gorbaniuk, Personifikacja marki: perspektywa psychologiczna i marketingowa, Wyd. KUL, Lublin 2011 (w druku).
 15. P.C.M. Govers, J.P.L. Schoormans, Product Personality and Its Influence on Consumer Preference, "Journal of Consumer Marketing" 2005, No. 4/5.
 16. T.R. Graeff, Using Promotional Messages to Manage the Effects of Brand and Self Image on Brand Evaluations, "Journal of Consumer Marketing" 1996, No. 3.
 17. M.B. Holbrook, Emotion in the Consumption Experience. Toward a New Model of the Human Consumer. W: The Role of Affect in Consumer Behavior. Emerging Theories and Applications, R.A. Peterson, W.D. Hoyer, W.R. Wilson (red.), Lexington, Heath 1986.
 18. L.E. Janlert, E. Stolterman, The Character of Things, "Design Studies" 1997, No. 3.
 19. J.S. Johar, J.M. Sirgy, Value Expressive versus Utilitarian Advertising Appeals. When and Why to Use Which Appeal, "Journal of Advertising" 1991, No. 3.
 20. K.L. Keller, Conceptualizing, Measuring, Managing Customer-Based Brand Equity, "Journal of Marketing" 1993, No. 1.
 21. S.J. Levy, Symbols for Sale, "Harvard Business Review" 1959, No. 4.
 22. F. Lievens, S. Highhouse, The Relation of Instrumental and Symbolic Attributes to a Company's Attractiveness as an Employer, "Personnel Psychology" 2003, No. 1.
 23. T. Meenaghan, The Role of Advertising in Brand Image Development, "Journal of Product and Brand Management" 1995, No. 4.
 24. B. Mittal, B. Ratchford, P. Prabhakar, Functional and Expressive Attributes as Determinants of Brand Attitude, "Research in Marketing" 1990, No. 10.
 25. R. Mugge, P. Govers, J. Schoormans, The Development and Testing of a Product Personality Scale, "Design Studies" 2009, No. 3.
 26. J.T. Plummer, How Personality Makes a Difference, "Journal of Advertising Research" 1985, No. 6.
 27. M.D. Shank, L. Langmeyer, Does Personality Influence Brand Image? "Journal of Psychology" 1984, No. 2.
 28. M.R. Solomon, The Role of Products as Social Stimuli. A Symbolic Interactionism Perspective, "Journal of Consumer Research" 1983, No. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu