BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gnitecka Renata
Tytuł
Przestrzenno-dynamiczna miara syntetyczna i jej zastosowanie do oceny poziomu życia w województwach Polski w latach 1990-1994
Spatial-Dynamic Synthetic Measure and Its Application to Evaluation of Living Standard in Poland in the Years 1990-1994
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria (4), 1997, nr 750, s. 127-138, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Mierniki taksonomiczne, Syntetyczny miernik, Poziom życia
Taxonomic indicators, Synthetic meter, Living standard
Uwagi
summ.
Abstrakt
W przestrzenno-czasowych badaniach zjawisk złożonych używa się dwóch rodzajów zmiennych syntetycznych: mierników taksonomicznych i indeksów dynamiki. Mierniki taksonomiczne porządkują obiekty ekonomiczne ze względu na poziom rozwoju zjawiska albo tempo zmian w czasie, indeksy dynamiki zaś są stosowane do pomiaru wielkości zmian w czasie. W artykule zostanie zaprezentowany przykład miernika zwanego miarą przestrzenno-dynamiczną (MPD), któremu proponuje się nadać interpretację właściwą indeksom dynamiki. Taką interpretację uzyskuje się dzięki odpowiedniej procedurze normowania cech. Przedstawiono także przykład zastosowania MPD do pomiaru poziomu życia w Polsce w latach 1990-1994. (fragment tekstu)

There are two different kinds of synthetic variables used to measure complex phenomena: taxonomic measures and dynamics indices. In the article, a taxonomic measure is presented, for which an interpretation of dynamics indices is proposed. Such an interpretation is possible when a proper traits normalization formula is used. Practical use of this measure is demonstrated to evaluate the living standard in Poland in the years 1990-1994. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bywalec Cz.: Wzrost gospodarczy a przemiany poziomu życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1980 (praca habilitacyjna) 1987.
 2. Dittmann P., Pisz Z.: Metoda badania zróżnicowania przestrzennego zjawisk społeczno-ekonomicznych. "Wiadomości Statystyczne" 1975 nr 11.
 3. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Warszawa; PWN 1989.
 4. Hellwig Z.: Stabilność i odporność struktur taksonometrycznych. "Taksonomia" 1995 nr 2.
 5. Ekonometryczna analiza problemów ekonomicznych. Pod red. K. Jajuga. Wrocław: AE 1994.
 6. Nowak E.: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWN 1990.
 7. Strahl D.: Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa: PWE 1990.
 8. Siedlecka U.: Prognozy ostrzegawcze. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 651. Seria: Monografie, nr 99, Wrocław: AE 1993.
 9. Siedlecka U., Siedlecki J.: Taksonometryczna analiza standardów życia w Polsce. "Taksonomia" 1994 nr 1.
 10. SONDA. System bieżącej obserwacji trendów gospodarczych. Pod red. U. Siedlecka, J. Siedlecki. Wrocław: AE 1994.
 11. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K.: Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: PWN 1988.
 12. Wydymus S.: Taksonometryczne mierniki tempa rozwoju społeczno-gospodarczego. "Prace Naukowe AE w Krakowie" nr 262. Kraków: AE 1984.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1428-1163
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu