BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojewódzka Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Determinanty działań prorozwojowych władz w wybranych gminach województwa mazowieckiego
Determinants of Development Actions Undertaken by Selected Communities of Mazowieckie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 274-277, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Rozwój lokalny, Samorząd terytorialny, Badania ankietowe
District, Local development, Local government, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
Przeanalizowano determinanty decyzji oraz działań władz samorządowych dotyczące rozwoju lokalnego. Zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2007 roku w wybranych gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego. Dokonano podziału gmin ze względu na poziom ich rozwoju, wykorzystując syntetyczny wskaźnik rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The article refers to determinants of local authorities decisions or actions connected with local development. The author presented survey research which were conducted in selected mazowieckie province rural and mixed urban-rural local governments in 2007. The objects were divided into two groups, taking into account their development level and based on synthetic index which demonstrates the rate of local development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Regionalnych. GUS 2004.
 2. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. 2007: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Cedewu.pl Wydawnictwa fachowe, Warszawa, 105-110.
 3. Famulska T., Znaniecka K. (red.) 2004: Finansowe aspekty rozwoju lokalnego. Wydawnictwo Uczelniane AE Katowice, Katowice, 20-23.
 4. Klamut M. 2008: Konkurencyjność gospodarki regionalnej i lokalnej. [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, (red. Strzelecki Z.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 45-51.
 5. Kosiedowski W. 2005: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Dom Organizatora. Toruń, 30-41.
 6. Miszczuk A. 1999: Strategia rozwoju gminy. [w:] Zarys ekonomiki gminy. (red. Gorzym-Wilkowski W., Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K.). Wydanie II. Norberlinum, Lublin, 222.
 7. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K. 2007: Gospodarka samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 168-170.
 8. Rocznik Statystyczny Województw 2007. GUS, Warszawa.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 VII 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do celów statystycznych Dz. U. 2000, nr 58 poz. 685, z póź. zm.
 10. Sej-Kolasa M., Zielińska A. 2002: Analiza porównawcza gmin woj. dolnośląskiego na podstawie wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju. [w:] Taksonomia 9. Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, (red. K. Jajuga, M. Walesiak). Prace Naukowe AE Wrocław, nr 942. Wrocław, 84-96.
 11. Sochacka-Krysiak H. (red.) 2006: Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Wydanie II uzupełnione i zaktualizowane, SGH, Warszawa, 50.
 12. Strahl D. (red.) 2006: Metody oceny rozwoju regionalnego. Wydawnictwo AE Wrocław. Wrocław. 32-34. 264-267.
 13. Wojewódzka A. 2007a: Klasyfikacja gmin miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego według poziomu rozwoju. [w:]: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce (red. Strahl D.). Prace Naukowe AE Wrocław, nr 1161, Wyd. AE Wrocław, Wrocław. 361-369.
 14. Wojewódzka A. 2007b: Klasyfikacja gmin wiejskich województwa mazowieckiego ze względu na poziom rozwoju. [w:] Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi (red. Błąd M., Klepacka-Kołodziejska D.). IRWiR PAN, Warszawa, 79-87.
 15. Zalewski A. (red.) 2005: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 92-103.
 16. Zeliaś A. (red.) 2000: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wydawnictwo AE Kraków, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu