BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zioło Monika (Akademia Rolnicza w Krakowie)
Tytuł
Bankowość spółdzielcza w Polsce na tle systemów bankowych w wybranych krajach Unii Europejskiej
Cooperative Banking System in Poland v.s. the Banking Systems in Selected European Union Countries
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 296-300, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, System bankowy, Wielowymiarowa analiza porównawcza
Cooperative banks, Banking system, Multi-dimensional comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem badań było określenie pozycji polskiego sektora bankowości spółdzielczej na tle bankowych grup spółdzielczych funkcjonujących w wybranych krajach Unii Europejskiej. Przyjęte cechy diagnostyczne i zastosowanie metody Warda, k-średnich oraz metody unitaryzacji zerowanej pozwoliło na wyliczenie syntetycznego miernika prezentującego banki spółdzielcze danego kraju na tle prezentowanej grupy. (abstrakt oryginalny)

Results of survey presented in this paper show that Poland's cooperative banks have had a middle position in the chosen cooperative banking sectors. Applied zero unitaryzation method allowed, on basis of assumed diagnostic features estimate position of cooperative sectors. Results allow to state that polish banking increases income, and market share. Similary like other European Union banking sectors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Deutschen Bundesbank. 2005: Verzeichnis der kreditinstitiute. Bankgeschaftliche Informationen.
  2. Development in France's banking system since the late 1960. 2006: Banque of France.
  3. Development of Employment in Austrian Banks by Sector. 2005: ONB.
  4. Kukuła K. 2000: Metoda unitaryzacji zerowanej. Wyd. Naukowe PWN.
  5. Kukuła K. 2003: Elementy statystyki w zadaniach. PWN, Warszawa, s. 154.
  6. The French banking and financial system in 2005 part One. 2006: Banque of France.
  7. Strahl D. 1996: Model zarządzanie bankiem (model Triada). Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
  8. [www.eurocoopbanks].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu