BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zwoliński Łukasz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Mobilność społeczno-zawodowa na terenach wiejskich w latach 2000-2005
Socio-Economic Mobility in Rural Areas in 2000-2005
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 301-305, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Ludność wiejska, Wiejski rynek pracy, Wykształcenie, Mobilność ludności
Rural population, Rural labour market, People's education, Population mobility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W latach 2000-2005, w porównaniu do lat 1996-2000, na skutek trudności na pozarolniczym rynku pracy, a tym samym ograniczenia możliwości zarobkowych, zmniejszyło się saldo mobilności społeczno-zawodowej. Na ograniczenie mobilności wpływ miały również większe, niż w latach wcześniejszych migracje przestrzenne ludności wiejskiej. (abstrakt oryginalny)

In the years 2000-2005, compared to 1996-2000, socio-economic mobility of both, farming and non-farming groups of the rural population decreased. This process can be explained as a consequence of the unfavorable situation in the labour market and also of increase of spatial migration. Similarly to the spatial migration, the highest mobility was characterizing young persons. Relatively young age of mobile group of the rural population was also connected to higher, than in whole population, educational level measured as the share of persons with secondary or higher education. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Karwat-Woźniak B., Chmieliński P. 2006: Praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 15.
  2. Sikorska A. 2001: Zmiany strukturalne na wsi i w rolnictwie w latach 1996-2000 a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Synteza, IERiGŻ, Warszawa, 5-8.
  3. Sikorska A. 2006: Przeobrażenia w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi objętych badaniem IERiGŻ-PIB w latach 2000-2005. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 14-16.
  4. Sikorska A. 2007. Przeobrażenia w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi a proces włączania się Polski do Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 16.
  5. Wrzochalska A. 2003: Kobiety kierujące gospodarstwami rolnymi. IERiGŻ, Warszawa, s. 32.
  6. Zwoliński Ł. 2006: Mobilność przestrzenna i społeczno-zawodowa ludności wiejskiej w latach 2000-2005. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 27-28.
  7. Zwoliński Ł. 2007: Wybrane cechy demograficzne ludności wiejskiej w latach 2000-2005. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 25,26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu