BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymański Zdzisław
Tytuł
Hierarchia czynników produkcji a model rolnictwa polskiego w "Ekonomice narodowej" Stanisława Głąbińskiego
The Hierarchy of Factors of Production versus the Model of Polish Agriculture in Stanisław Głąbiński's "National Economics"
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 1, s. 201-213
Słowa kluczowe
Czynniki produkcji, Rolnictwo, Ekonomika rolnictwa, Historia myśli ekonomicznej
Production factors, Agriculture, Agricultural economics, History of economic thought
Uwagi
streszcz., summ.
Głąbiński Stanisław
Abstrakt
Stanisław Głąbiński (1862-1941), ekonomista i polityk, autor Ekonomiki narodowej, wyróżnia cztery czynniki produkcji, które tworzą koherentną całość z preferowanym przez niego modelem rolnictwa polskiego. Są to: przedsiębiorczość i wiedza, praca zespolona z narzędziami pracy, ziemia (przyroda) i kapitał. Ze względu na dominację w rolnictwie polskim gospodarstw chłopskich szczególną wagę przywiązywał do przedsiębiorczości i wiedzy. Głąbińskiemu przyświecała jako ideał taka struktura agrarna Polski, w której przeważać miały wielkie gospodarstwa chłopskie typu farmerskiego, najbardziej sprzyjające rozwojowi gospodarczemu kraju. (abstrakt oryginalny)

Stanisław Głąbiński (1862-1941), one of the most notable representatives of the historical-national trend in Polish economics, was politically associated with the National-Democratic Party called 'endecja'. In his theory of national economics, he referred to the representatives of the national and historical school of German economics, as well as to the Polish thinkers of the 19th century such as Fryderyk Skarbek and Józef Supiński. In his two-volume work entitled "National Economics" Stanisław Głąbiński identifies four factors of production, which are: entrepreneurship and knowledge, labour coupled with tools, land (nature) and capital. Due to economic underdevelopment of Poland at that time, the prevalence of small farms, thus the existence of a large number of economic entities, Głąbiński attached special importance to the non-economic factor, i.e., to entrepreneurship and knowledge. In Głąbiński's model of Polish agriculture, prevailed large economic entities fostering national economic development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akt (zgonu), [w:] Głąbiński S., W cieniu ojca, Warszawa 2001.
 2. Duda J., Orłowski R., Gospodarka polska w dziejowym rozwoju Europy (do 1939 roku), Lublin 1999.
 3. Gląbiński S., Idea szkoły narodowej w ekonomice, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Poznań 1937, z. 3.
 4. Głąbiński S., Narodowa polityka ekonomiczna, Lwów 1928.
 5. Głąbiński S., Teoria ekonomiki narodowej, Lwów 1927.
 6. Głąbiński S., Wspomnienia polityczne, Pelplin 1939.
 7. Golec A., Agrarystyczne koncepcje gospodarcze, Lublin 1994.
 8. Górski J., Poglądy ekonomiczne Stanisława Staszica, [w:] J. Górski, Z historii myśli ekonomicznej, Łódź 1985.
 9. Górski J., Polska myśl ekonomiczna a rozwój gospodarczy 1807-1830. Studia nad początkami teorii zacofania gospodarczego, Warszawa 1963.
 10. Górski J., Sierpiński W., Historia powszechnej myśli ekonomicznej (1870-1950), Warszawa 1972.
 11. Grabski W., Wieś i folwark. Drobne i duże gospodarstwa rolne ze stanowiska ekonomicznego. Odbitka z rocznika zbioru prac. Zakład Polityki Ekon. SGGW, Warszawa 1930.
 12. Guzicki L., Żurawicki S., Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej 1914-1945, Warszawa 1974.
 13. Jachymek J., Myśl polityczna PSL Wyzwolenie 1918-1931, Lublin 1983.
 14. Kamieński H., Filozofia ekonomii materialnej ludzkiego społeczeństwa z dodaniem mniejszych pism filozoficznych, Warszawa 1959.
 15. Kornaś J., Naród i państwo w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego, Kraków 1995.
 16. Maj E., Stanisław Gląbiński -poseł Związku Ludowo-Narodowego (1919-1927), [w:] Rola poślą i senatora w H Rzeczypospolitej, red. J. Jachymek, Lublin 1989.
 17. Myśl gospodarcza w programach ruchu ludowego, [w:] Idee gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej.
 18. Polska myśl ekonomiczna a rozwój gospodarczy 1807-1830, Warszawa, 1963.
 19. Rybarski R., Idea gospodarstwa narodowego, Kraków 1919.
 20. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2007.
 21. Sulkowska W., Dyskusja nad kierunkiem przebudowy systemu agrarnego w Polsce (1918 -1939), Kraków 1993.
 22. Supiński J., Szkolą polska gospodarstwa społecznego, t. I, [w:] J. Supiński, Pisma, t. II, Lwów 1872.
 23. Szymański Z., Józefa Supińskiego teoria rozwoju społeczno-gospodarczego, Lublin 1999.
 24. Szymański Z., Koncepcja ekonomii narodowej Stanisława Gląbińskiego, [w:] Idee gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej, red. R. Orłowski, Lublin 1996.
 25. Szymański Z., Poglądy agrarne Stanisława Głąbińskiego, [w:] Z dziejów gospodarki i myśli ekonomicznej Drugiej Rzeczypospolitej, red. R. Orlowski, Lublin.
 26. Taylor E., Historia rozwoju ekonomiki, t. I, Lublin 1991.
 27. Związek Ludowo-Narodowy 1919-1928. Studium z dziejów myśli politycznej, Lublin 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu